หมวดหมู่:

political activist

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolitical activist

  • การออกเสียง : 粵獨 粵獨 [yue]
  • การออกเสียง : Horst Mahler Horst Mahler [de]
  • การออกเสียง : Stanisław Kot Stanisław Kot [pl]
  • การออกเสียง : antidisestablishmentarianists antidisestablishmentarianists [en]
  • การออกเสียง : Jerzy Putrament Jerzy Putrament [pl]
  • การออกเสียง : Paweł Tanajno Paweł Tanajno [pl]
  • การออกเสียง : Pamela Geller Pamela Geller [en]
  • การออกเสียง : 港獨 港獨 [yue]
  • การออกเสียง : عنایت اللہ خاں مشرقی عنایت اللہ خاں مشرقی [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : Wangari Muta Maathai Wangari Muta Maathai [af] รอการออกเสียง