หมวดหมู่:

policía

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolicía

  • การออกเสียง : Ertzaintza
    Ertzaintza [eu]
  • การออกเสียง : pulizija
    pulizija [mt]
  • การออกเสียง : germandería
    germandería [es]