หมวดหมู่:

policía

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolicía

  • การออกเสียง : Ertzaintza Ertzaintza [eu]
  • การออกเสียง : pulizija pulizija [mt]
  • การออกเสียง : germandería germandería [es]