หมวดหมู่:

Pokemon-Generation1

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPokemon-Generation1

 • การออกเสียง : Pikachu Pikachu [en]
 • การออกเสียง : クラブ クラブ [ja]
 • การออกเสียง : Charizard Charizard [en]
 • การออกเสียง : ラッキー ラッキー [ja]
 • การออกเสียง : ミジュマル ミジュマル [ja]
 • การออกเสียง : ピカチュウ ピカチュウ [ja]
 • การออกเสียง : イーブイ イーブイ [ja]
 • การออกเสียง : コイキング コイキング [ja]
 • การออกเสียง : リザード リザード [ja]
 • การออกเสียง : ヒトデマン ヒトデマン [ja]
 • การออกเสียง : slowpoke slowpoke [en]
 • การออกเสียง : ゼニガメ ゼニガメ [ja]
 • การออกเสียง : タマタマ タマタマ [ja]
 • การออกเสียง : ビクティニ ビクティニ [ja]
 • การออกเสียง : フシギダネ フシギダネ [ja]
 • การออกเสียง : ヒトカゲ ヒトカゲ [ja]
 • การออกเสียง : ミニリュウ ミニリュウ [ja]
 • การออกเสียง : ライチュウ ライチュウ [ja]
 • การออกเสียง : リザードン リザードン [ja]
 • การออกเสียง : コンパン コンパン [ja]
 • การออกเสียง : ウォーグル ウォーグル [ja]
 • การออกเสียง : ロコン ロコン [ja]
 • การออกเสียง : フリージオ フリージオ [ja]
 • การออกเสียง : フーディン フーディン [ja]
 • การออกเสียง : プロトーガ プロトーガ [ja]
 • การออกเสียง : スリープ スリープ [ja]
 • การออกเสียง : ドードリオ ドードリオ [ja]
 • การออกเสียง : キリキザン キリキザン [ja]
 • การออกเสียง : クサイハナ クサイハナ [ja]
 • การออกเสียง : ゴチミル ゴチミル [ja]
 • การออกเสียง : ドードー ドードー [ja]
 • การออกเสียง : トランセル トランセル [ja]
 • การออกเสียง : チラチーノ チラチーノ [ja]
 • การออกเสียง : ホイーガ ホイーガ [ja]
 • การออกเสียง : チュリネ チュリネ [ja]
 • การออกเสียง : カブルモ カブルモ [ja]
 • การออกเสียง : ゴースト ゴースト [ja]
 • การออกเสียง : キュレム キュレム [ja]
 • การออกเสียง : カメール カメール [ja]
 • การออกเสียง : ハクリュー ハクリュー [ja]
 • การออกเสียง : アギルダー アギルダー [ja]
 • การออกเสียง : キバゴ キバゴ [ja]
 • การออกเสียง : ラフレシア ラフレシア [ja]
 • การออกเสียง : オコリザル オコリザル [ja]
 • การออกเสียง : コバルオン コバルオン [ja]
 • การออกเสียง : ゴーリキー ゴーリキー [ja]
 • การออกเสียง : サイドン サイドン [ja]
 • การออกเสียง : カイリュー カイリュー [ja]
 • การออกเสียง : シビシラス シビシラス [ja]
 • การออกเสียง : メロエッタ メロエッタ [ja]
 • การออกเสียง : パラセクト パラセクト [ja]
 • การออกเสียง : モンジャラ モンジャラ [ja]
 • การออกเสียง : ブルンゲル ブルンゲル [ja]
 • การออกเสียง : プリン プリン [ja]
 • การออกเสียง : ガルーラ ガルーラ [ja]
 • การออกเสียง : ドリュウズ ドリュウズ [ja]
 • การออกเสียง : フタチマル フタチマル [ja]
 • การออกเสียง : ディグダ ディグダ [ja]
 • การออกเสียง : サンダー サンダー [ja]
 • การออกเสียง : アーケオス アーケオス [ja]
 • การออกเสียง : サンド サンド [ja]
 • การออกเสียง : エルフーン エルフーン [ja]
 • การออกเสียง : エレブー エレブー [ja]
 • การออกเสียง : オムスター オムスター [ja]
 • การออกเสียง : ベロリンガ ベロリンガ [ja]
 • การออกเสียง : ナゲキ ナゲキ [ja]
 • การออกเสียง : ボルトロス ボルトロス [ja]
 • การออกเสียง : バチュル バチュル [ja]
 • การออกเสียง : ズバット ズバット [ja]
 • การออกเสียง : カイリキー カイリキー [ja]
 • การออกเสียง : コジョンド コジョンド [ja]
 • การออกเสียง : ワシボン ワシボン [ja]
 • การออกเสียง : ゴローニャ ゴローニャ [ja]
 • การออกเสียง : ポカブ ポカブ [ja]
 • การออกเสียง : ゴルーグ ゴルーグ [ja]
 • การออกเสียง : ポリゴン ポリゴン [ja]
 • การออกเสียง : ゴルバット ゴルバット [ja]
 • การออกเสียง : ガマゲロゲ ガマゲロゲ [ja]
 • การออกเสียง : サワムラー サワムラー [ja]
 • การออกเสียง : ゾロア ゾロア [ja]
 • การออกเสียง : ウルガモス ウルガモス [ja]
 • การออกเสียง : ワンリキー ワンリキー [ja]
 • การออกเสียง : シャワーズ シャワーズ [ja]
 • การออกเสียง : ダゲキ ダゲキ [ja]
 • การออกเสียง : メノクラゲ メノクラゲ [ja]
 • การออกเสียง : ヨーテリー ヨーテリー [ja]
 • การออกเสียง : ツンベアー ツンベアー [ja]
 • การออกเสียง : シードラ シードラ [ja]
 • การออกเสียง : ニドリーナ ニドリーナ [ja]
 • การออกเสียง : ミュウ ミュウ [ja]
 • การออกเสียง : プクリン プクリン [ja]
 • การออกเสียง : ドガース ドガース [ja]
 • การออกเสียง : アーボ アーボ [ja]
 • การออกเสียง : マンキー マンキー [ja]
 • การออกเสียง : カイロス カイロス [ja]
 • การออกเสียง : シママ シママ [ja]
 • การออกเสียง : ゴチルゼル ゴチルゼル [ja]
 • การออกเสียง : モルフォン モルフォン [ja]
 • การออกเสียง : コラッタ コラッタ [ja]
 • การออกเสียง : ナゾノクサ ナゾノクサ [ja]