หมวดหมู่:

poetry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoetry

 • การออกเสียง : 蓝蓝 蓝蓝 [zh]
 • การออกเสียง : 森子 森子 [zh]
 • การออกเสียง : 覃子豪 覃子豪 [zh]
 • การออกเสียง : 沈奇 沈奇 [zh]
 • การออกเสียง : 唐果 唐果 [zh]
 • การออกเสียง : 多多 多多 [zh]
 • การออกเสียง : 艾农 艾农 [zh]
 • การออกเสียง : 蔡天新 蔡天新 [zh]
 • การออกเสียง : 唐捐 唐捐 [zh]
 • การออกเสียง : 梁晓明 梁晓明 [zh]
 • การออกเสียง : trochaic tetrameter trochaic tetrameter [en]
 • การออกเสียง : 朵思 朵思 [zh]
 • การออกเสียง : 林雪 林雪 [zh]
 • การออกเสียง : 曾卓 曾卓 [zh]
 • การออกเสียง : 麦穗 麦穗 [zh]
 • การออกเสียง : 李南 李南 [zh]
 • การออกเสียง : 章平 章平 [zh]
 • การออกเสียง : 清平 清平 [zh]
 • การออกเสียง : 彭凯雷 彭凯雷 [zh]
 • การออกเสียง : 林莽 林莽 [zh]
 • การออกเสียง : 罗西 罗西 [zh]
 • การออกเสียง : 杨键 杨键 [zh]
 • การออกเสียง : 冷霜 冷霜 [zh]
 • การออกเสียง : 胡刚毅 胡刚毅 [zh]
 • การออกเสียง : 蓝野 蓝野 [zh]
 • การออกเสียง : 宋非 宋非 [zh]
 • การออกเสียง : 遨笛 遨笛 [zh]
 • การออกเสียง : 吕宗林 吕宗林 [zh]
 • การออกเสียง : 青杏小 青杏小 [zh]
 • การออกเสียง : 滕云 滕云 [zh]
 • การออกเสียง : 铁梅 铁梅 [zh]
 • การออกเสียง : 杨小滨 杨小滨 [zh]
 • การออกเสียง : rym rym [pl]
 • การออกเสียง : 汪峰 汪峰 [zh]
 • การออกเสียง : 穆旦 穆旦 [zh]
 • การออกเสียง : 林徽因 林徽因 [zh]
 • การออกเสียง : 潘漠华 潘漠华 [zh]
 • การออกเสียง : 庄宗伟 庄宗伟 [zh]
 • การออกเสียง : поезия поезия [bg]
 • การออกเสียง : 王寅 王寅 [zh]
 • การออกเสียง : 韩国强 韩国强 [zh]
 • การออกเสียง : 何小竹 何小竹 [zh]
 • การออกเสียง : 光未然 光未然 [zh]
 • การออกเสียง : 刘文旋 刘文旋 [zh]
 • การออกเสียง : 杨黎 杨黎 [zh]
 • การออกเสียง : 叶匡政 叶匡政 [zh]
 • การออกเสียง : 岩上 岩上 [zh]
 • การออกเสียง : 蔡丽双 蔡丽双 [zh]
 • การออกเสียง : 徐迟 徐迟 [zh]
 • การออกเสียง : 孙文波 孙文波 [zh]
 • การออกเสียง : 王家新 王家新 [zh]
 • การออกเสียง : 剑枫 剑枫 [zh]
 • การออกเสียง : 马策 马策 [zh]
 • การออกเสียง : 南渡 南渡 [zh]
 • การออกเสียง : 王顺健 王顺健 [zh]
 • การออกเสียง : 方思 方思 [zh]
 • การออกเสียง : 张志民 张志民 [zh]
 • การออกเสียง : 黄翔 黄翔 [zh]
 • การออกเสียง : 九歌 九歌 [zh]
 • การออกเสียง : 宋尾 宋尾 [zh]
 • การออกเสียง : 田荞 田荞 [zh]
 • การออกเสียง : 匡国泰 匡国泰 [zh]
 • การออกเสียง : jesień życia jesień życia [pl]
 • การออกเสียง : Κάντο Χενεράλ Κάντο Χενεράλ [el]
 • การออกเสียง : 叶舟 叶舟 [zh]
 • การออกเสียง : 金克木 金克木 [zh]
 • การออกเสียง : 王统照 王统照 [zh]
 • การออกเสียง : 阿坚 阿坚 [zh]
 • การออกเสียง : 姚振函 姚振函 [zh]
 • การออกเสียง : 马逢华 马逢华 [zh]
 • การออกเสียง : 温冰然 温冰然 [zh]
 • การออกเสียง : 任知 任知 [zh]
 • การออกเสียง : 傅天琳 傅天琳 [zh]
 • การออกเสียง : 穆青 穆青 [zh]
 • การออกเสียง : 韩博 韩博 [zh]
 • การออกเสียง : 张进步 张进步 [zh]
 • การออกเสียง : 辛郁 辛郁 [zh]
 • การออกเสียง : 潇潇枫子 潇潇枫子 [zh]
 • การออกเสียง : 南人 南人 [zh]
 • การออกเสียง : 汪国真 汪国真 [zh]
 • การออกเสียง : 黄海凤 黄海凤 [zh]
 • การออกเสียง : Σέιμους Χίνι Σέιμους Χίνι [el]
 • การออกเสียง : strophes strophes [en]
 • การออกเสียง : 余怒 余怒 [zh]
 • การออกเสียง : 袁可嘉 袁可嘉 [zh]
 • การออกเสียง : 屠岸 屠岸 [zh]
 • การออกเสียง : 周作人 周作人 [wuu]
 • การออกเสียง : 方玮德 方玮德 [zh]
 • การออกเสียง : 山上石 山上石 [zh]
 • การออกเสียง : 周伟驰 周伟驰 [zh]
 • การออกเสียง : Eliot Schain Eliot Schain [en]
 • การออกเสียง : trochaic trochaic [en]
 • การออกเสียง : 肖水 肖水 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁西西 鲁西西 [zh]
 • การออกเสียง : 苏小乞 苏小乞 [zh]
 • การออกเสียง : Іскра Іскра [uk]
 • การออกเสียง : 黎明鹏 黎明鹏 [zh]
 • การออกเสียง : dimeter dimeter [en]
 • การออกเสียง : 肖开愚 肖开愚 [zh]
 • การออกเสียง : okowy okowy [pl]