หมวดหมู่:

podzielić

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodzielić

 • การออกเสียง : pół na pół pół na pół [pl]
 • การออกเสียง : na połowę na połowę [pl]
 • การออกเสียง : podzielnik podzielnik [pl]
 • การออกเสียง : niepodzielna niepodzielna [pl]
 • การออกเสียง : plasterek plasterek [pl]
 • การออกเสียง : podział podział [pl]
 • การออกเสียง : rozdysponować rozdysponować [pl]
 • การออกเสียง : niepodzielność niepodzielność [pl]
 • การออกเสียง : na plasterki na plasterki [pl]
 • การออกเสียง : dzielnik dzielnik [pl]
 • การออกเสียง : podzielona podzielona [pl]