หมวดหมู่:

podzielać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodzielać

  • การออกเสียง : podtrzymywać podtrzymywać [pl]
  • การออกเสียง : podziela podziela [pl]