หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : potemník potemník [cs]
 • การออกเสียง : ponrava ponrava [cs]
 • การออกเสียง : tučňák tučňák [cs]
 • การออกเสียง : vačnatec vačnatec [cs]
 • การออกเสียง : likvidum likvidum [cs]
 • การออกเสียง : mělkost mělkost [cs]
 • การออกเสียง : posloupnost posloupnost [cs]
 • การออกเสียง : nápověď nápověď [cs]
 • การออกเสียง : chocholka chocholka [cs]
 • การออกเสียง : gameta gameta [cs]
 • การออกเสียง : luminiscence luminiscence [cs]
 • การออกเสียง : ponocný ponocný [cs]
 • การออกเสียง : slepice slepice [cs]
 • การออกเสียง : huť huť [cs]
 • การออกเสียง : kozlíček kozlíček [cs]
 • การออกเสียง : bavlnář bavlnář [cs]
 • การออกเสียง : péčko péčko [cs]
 • การออกเสียง : bakule bakule [cs]
 • การออกเสียง : kočí kočí [cs]
 • การออกเสียง : opozitum opozitum [cs]
 • การออกเสียง : pilatka pilatka [cs]
 • การออกเสียง : síňka síňka [cs]
 • การออกเสียง : kuťoš kuťoš [cs]
 • การออกเสียง : blatnička blatnička [cs]
 • การออกเสียง : komise komise [cs]
 • การออกเสียง : neutralita neutralita [cs]
 • การออกเสียง : Mlynář Mlynář [cs]
 • การออกเสียง : prokel prokel [cs]
 • การออกเสียง : výheň výheň [cs]
 • การออกเสียง : demonstrace demonstrace [cs]
 • การออกเสียง : pískorypka pískorypka [cs]
 • การออกเสียง : bezdechost bezdechost [cs]
 • การออกเสียง : sirka sirka [cs]
 • การออกเสียง : nezbytnost nezbytnost [cs]
 • การออกเสียง : luňák luňák [cs]
 • การออกเสียง : žihadlo žihadlo [cs]
 • การออกเสียง : popelář popelář [cs]
 • การออกเสียง : dotěra dotěra [cs]
 • การออกเสียง : ztepilost ztepilost [cs]
 • การออกเสียง : lišaj lišaj [sk]
 • การออกเสียง : kustod kustod [cs]
 • การออกเสียง : havran havran [cs]
 • การออกเสียง : poštěváček poštěváček [cs]
 • การออกเสียง : ploskohřbetka ploskohřbetka [cs]
 • การออกเสียง : povyk povyk [cs]
 • การออกเสียง : hranol hranol [cs]
 • การออกเสียง : hranostaj hranostaj [cs]
 • การออกเสียง : víska víska [cs]
 • การออกเสียง : vycpávka vycpávka [cs]
 • การออกเสียง : reprezentace reprezentace [cs]
 • การออกเสียง : detonace detonace [cs]
 • การออกเสียง : masér masér [cs]
 • การออกเสียง : Katechismus Katechismus [de]
 • การออกเสียง : odměk odměk [cs]
 • การออกเสียง : náznak náznak [cs]
 • การออกเสียง : marša marša [cs]
 • การออกเสียง : opuštění opuštění [cs]
 • การออกเสียง : roubíček roubíček [cs]
 • การออกเสียง : výtrus výtrus [cs]
 • การออกเสียง : louč louč [cs]
 • การออกเสียง : zlatnictví zlatnictví [cs]
 • การออกเสียง : kornatka kornatka [cs]
 • การออกเสียง : minuce minuce [cs]
 • การออกเสียง : topol topol [cs]
 • การออกเสียง : urbář urbář [cs]
 • การออกเสียง : zakrslík zakrslík [cs]
 • การออกเสียง : fikce fikce [cs]
 • การออกเสียง : básnění básnění [cs]
 • การออกเสียง : vymítač vymítač [cs]
 • การออกเสียง : chroustek chroustek [cs]
 • การออกเสียง : listokaz listokaz [cs]
 • การออกเสียง : zapamatování zapamatování [cs]
 • การออกเสียง : zálesák zálesák [cs]
 • การออกเสียง : edikula edikula [cs]
 • การออกเสียง : drvodělka drvodělka [cs]
 • การออกเสียง : labužník labužník [cs]
 • การออกเสียง : statika statika [hu]
 • การออกเสียง : výnosnost výnosnost [cs]
 • การออกเสียง : odpuštění odpuštění [cs]
 • การออกเสียง : terraformace terraformace [cs]
 • การออกเสียง : promile promile [cs]
 • การออกเสียง : meduňka meduňka [cs]
 • การออกเสียง : učiliště učiliště [cs]
 • การออกเสียง : ploštička ploštička [cs]
 • การออกเสียง : výčnělek výčnělek [cs]
 • การออกเสียง : žlabatka žlabatka [cs]
 • การออกเสียง : píchání píchání [cs]
 • การออกเสียง : zakladatel zakladatel [cs]
 • การออกเสียง : kešu kešu [cs]
 • การออกเสียง : děkanství děkanství [cs]
 • การออกเสียง : bělotok bělotok [cs]
 • การออกเสียง : sebezáchova sebezáchova [cs]
 • การออกเสียง : stříbříčko stříbříčko [cs]
 • การออกเสียง : viceprezident viceprezident [cs]
 • การออกเสียง : stulík stulík [cs]
 • การออกเสียง : citoslovce citoslovce [cs]
 • การออกเสียง : hulvát hulvát [cs]
 • การออกเสียง : kukuřice kukuřice [cs]
 • การออกเสียง : mlýnek mlýnek [cs]
 • การออกเสียง : pohyblivost pohyblivost [cs]