หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : symbiont symbiont [en]
 • การออกเสียง : učitel učitel [cs]
 • การออกเสียง : hřích hřích [cs]
 • การออกเสียง : lamač lamač [cs]
 • การออกเสียง : kabel kabel [sv]
 • การออกเสียง : gramofon gramofon [yi]
 • การออกเสียง : chřestovníček chřestovníček [cs]
 • การออกเสียง : muzikant muzikant [sq]
 • การออกเสียง : kormidlo kormidlo [cs]
 • การออกเสียง : huba huba [hu]
 • การออกเสียง : skok skok [cs]
 • การออกเสียง : silice silice [it]
 • การออกเสียง : ultimátum ultimátum [es]
 • การออกเสียง : linka linka [pl]
 • การออกเสียง : tukan tukan [pl]
 • การออกเสียง : alkoholik alkoholik [pl]
 • การออกเสียง : tajga tajga [da]
 • การออกเสียง : projektor projektor [de]
 • การออกเสียง : seance seance [en]
 • การออกเสียง : křeček křeček [cs]
 • การออกเสียง : podoba podoba [cs]
 • การออกเสียง : pylon pylon [en]
 • การออกเสียง : kontrabas kontrabas [pl]
 • การออกเสียง : žirafa žirafa [cs]
 • การออกเสียง : spinet spinet [en]
 • การออกเสียง : ocún ocún [cs]
 • การออกเสียง : krypta krypta [pl]
 • การออกเสียง : skalp skalp [sv]
 • การออกเสียง : bachor bachor [pl]
 • การออกเสียง : kotník kotník [cs]
 • การออกเสียง : topinambury topinambury [cs]
 • การออกเสียง : zisk zisk [cs]
 • การออกเสียง : dominanta dominanta [pl]
 • การออกเสียง : akvárium akvárium [hu]
 • การออกเสียง : Hypochondrie Hypochondrie [de]
 • การออกเสียง : kliknutí kliknutí [cs]
 • การออกเสียง : šílenec šílenec [cs]
 • การออกเสียง : Blud Blud [en]
 • การออกเสียง : plamének plamének [cs]
 • การออกเสียง : balast balast [pl]
 • การออกเสียง : špagety špagety [cs]
 • การออกเสียง : bronz bronz [hu]
 • การออกเสียง : keramika keramika [lv]
 • การออกเสียง : militarista militarista [pt]
 • การออกเสียง : klavír klavír [cs]
 • การออกเสียง : mandril mandril [nl]
 • การออกเสียง : sysel sysel [cs]
 • การออกเสียง : klid klid [cs]
 • การออกเสียง : ponožka ponožka [cs]
 • การออกเสียง : faktura faktura [sv]
 • การออกเสียง : manžel manžel [sk]
 • การออกเสียง : faksimile faksimile [de]
 • การออกเสียง : mulat mulat [hu]
 • การออกเสียง : pluk pluk [af]
 • การออกเสียง : perlit perlit [tr]
 • การออกเสียง : ponožky ponožky [cs]
 • การออกเสียง : pořádek pořádek [cs]
 • การออกเสียง : luxus luxus [de]
 • การออกเสียง : šlépěj šlépěj [cs]
 • การออกเสียง : реакция реакция [ru]
 • การออกเสียง : rukojeť rukojeť [cs]
 • การออกเสียง : zápisník zápisník [sk]
 • การออกเสียง : mutagen mutagen [en]
 • การออกเสียง : squatter squatter [en]
 • การออกเสียง : střelec střelec [cs]
 • การออกเสียง : minorita minorita [it]
 • การออกเสียง : aksamit aksamit [pl]
 • การออกเสียง : chodba chodba [sk]
 • การออกเสียง : řinčení řinčení [cs]
 • การออกเสียง : maz maz [az]
 • การออกเสียง : hlodavec hlodavec [sk]
 • การออกเสียง : generál generál [sk]
 • การออกเสียง : Stoh Stoh [cs]
 • การออกเสียง : pták pták [cs]
 • การออกเสียง : zebroid zebroid [en]
 • การออกเสียง : правнук правнук [ru]
 • การออกเสียง : dcera dcera [cs]
 • การออกเสียง : zlomenina zlomenina [sk]
 • การออกเสียง : plášť plášť [sk]
 • การออกเสียง : koketa koketa [sk]
 • การออกเสียง : práce práce [cs]
 • การออกเสียง : komunista komunista [pl]
 • การออกเสียง : kalhoty kalhoty [cs]
 • การออกเสียง : stopka stopka [pl]
 • การออกเสียง : jahoda jahoda [sk]
 • การออกเสียง : колун колун [ru]
 • การออกเสียง : předsíň předsíň [cs]
 • การออกเสียง : dřepčík dřepčík [cs]
 • การออกเสียง : Koukol Koukol [de]
 • การออกเสียง : juka juka [pl]
 • การออกเสียง : kumys kumys [pl]
 • การออกเสียง : ovce ovce [sl]
 • การออกเสียง : nemoc nemoc [cs]
 • การออกเสียง : jaguár jaguár [cs]
 • การออกเสียง : rozpor rozpor [cs]
 • การออกเสียง : fašista fašista [sk]
 • การออกเสียง : poskok poskok [bs]
 • การออกเสียง : vydra vydra [cs]
 • การออกเสียง : mlok mlok [sk]
 • การออกเสียง : osel osel [cs]