หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : místečko místečko [cs]
 • การออกเสียง : smrad smrad [sk]
 • การออกเสียง : bystrozrak bystrozrak [cs]
 • การออกเสียง : alkoholik alkoholik [pl]
 • การออกเสียง : klempíř klempíř [cs]
 • การออกเสียง : tajga tajga [da]
 • การออกเสียง : anabáze anabáze [cs]
 • การออกเสียง : loupež loupež [cs]
 • การออกเสียง : krádež krádež [cs]
 • การออกเสียง : skalp skalp [sv]
 • การออกเสียง : plexisklo plexisklo [cs]
 • การออกเสียง : zaklínač zaklínač [cs]
 • การออกเสียง : záškodník záškodník [cs]
 • การออกเสียง : balast balast [pl]
 • การออกเสียง : přepravka přepravka [cs]
 • การออกเสียง : autíčko autíčko [cs]
 • การออกเสียง : poklad poklad [sk]
 • การออกเสียง : čabraka čabraka [cs]
 • การออกเสียง : čuně čuně [cs]
 • การออกเสียง : vrásnění vrásnění [cs]
 • การออกเสียง : šalina šalina [cs]
 • การออกเสียง : pozice pozice [cs]
 • การออกเสียง : stevardka stevardka [cs]
 • การออกเสียง : žákyně žákyně [cs]
 • การออกเสียง : manekýnka manekýnka [cs]
 • การออกเสียง : opozitum opozitum [cs]
 • การออกเสียง : folklor folklor [az]
 • การออกเสียง : odpůrce odpůrce [cs]
 • การออกเสียง : deklík deklík [cs]
 • การออกเสียง : návyk návyk [cs]
 • การออกเสียง : pavučina pavučina [sk]
 • การออกเสียง : montér montér [cs]
 • การออกเสียง : Kachel Kachel [nl]
 • การออกเสียง : juka juka [pl]
 • การออกเสียง : hranol hranol [cs]
 • การออกเสียง : lišku lišku [cs]
 • การออกเสียง : povyk povyk [cs]
 • การออกเสียง : vějička vějička [cs]
 • การออกเสียง : věžička věžička [cs]
 • การออกเสียง : vížka vížka [cs]
 • การออกเสียง : četař četař [cs]
 • การออกเสียง : desátník desátník [cs]
 • การออกเสียง : generál generál [sk]
 • การออกเสียง : pěšák pěšák [cs]
 • การออกเสียง : koketa koketa [sk]
 • การออกเสียง : snář snář [cs]
 • การออกเสียง : bílek bílek [cs]
 • การออกเสียง : kuna kuna [pl]
 • การออกเสียง : klokánek klokánek [cs]
 • การออกเสียง : klokanice klokanice [cs]
 • การออกเสียง : vačnatec vačnatec [cs]
 • การออกเสียง : zával zával [cs]
 • การออกเสียง : nadšenec nadšenec [cs]
 • การออกเสียง : tukan tukan [pl]
 • การออกเสียง : padesátník padesátník [cs]
 • การออกเสียง : dvacetník dvacetník [cs]
 • การออกเสียง : desetník desetník [cs]
 • การออกเสียง : mandril mandril [nl]
 • การออกเสียง : magnézium magnézium [hu]
 • การออกเสียง : cepín cepín [cs]
 • การออกเสียง : luxus luxus [de]
 • การออกเสียง : akvárium akvárium [hu]
 • การออกเสียง : hudebníka hudebníka [cs]
 • การออกเสียง : polibek polibek [cs]
 • การออกเสียง : vypravování vypravování [cs]
 • การออกเสียง : družka družka [cs]
 • การออกเสียง : družice družice [cs]
 • การออกเสียง : Adamem Adamem [cs]
 • การออกเสียง : šmouha šmouha [cs]
 • การออกเสียง : kuťoš kuťoš [cs]
 • การออกเสียง : piskoř piskoř [cs]
 • การออกเสียง : demokracie demokracie [cs]
 • การออกเสียง : žíravina žíravina [cs]
 • การออกเสียง : mlékárna mlékárna [cs]
 • การออกเสียง : klouzek klouzek [cs]
 • การออกเสียง : nevděk nevděk [cs]
 • การออกเสียง : louda louda [cs]
 • การออกเสียง : existencialismus existencialismus [cs]
 • การออกเสียง : sumýš sumýš [cs]
 • การออกเสียง : pometlo pometlo [cs]
 • การออกเสียง : poskok poskok [bs]
 • การออกเสียง : pumelice pumelice [cs]
 • การออกเสียง : hokynářky hokynářky [cs]
 • การออกเสียง : vystěhovalec vystěhovalec [cs]
 • การออกเสียง : pacholek pacholek [cs]
 • การออกเสียง : zemědělec zemědělec [cs]
 • การออกเสียง : rolník rolník [cs]
 • การออกเสียง : kmotra kmotra [cs]
 • การออกเสียง : kmotr kmotr [cs]
 • การออกเสียง : děkanství děkanství [cs]
 • การออกเสียง : přeslechnutí přeslechnutí [cs]
 • การออกเสียง : dotěrnost dotěrnost [cs]
 • การออกเสียง : protiva protiva [cs]
 • การออกเสียง : dotěra dotěra [cs]
 • การออกเสียง : nezbytnost nezbytnost [cs]
 • การออกเสียง : xylofág xylofág [cs]
 • การออกเสียง : kosmopolitní kosmopolitní [cs]
 • การออกเสียง : fytofág fytofág [cs]
 • การออกเสียง : mykofág mykofág [cs]
 • การออกเสียง : kloaka kloaka [cs]