หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : hyena hyena [en]
 • การออกเสียง : piloun piloun [cs]
 • การออกเสียง : píle píle [cs]
 • การออกเสียง : pilous pilous [cs]
 • การออกเสียง : smolák smolák [cs]
 • การออกเสียง : zobonoska zobonoska [cs]
 • การออกเสียง : nosatec nosatec [cs]
 • การออกเสียง : odmlk odmlk [cs]
 • การออกเสียง : odměk odměk [cs]
 • การออกเสียง : obřad obřad [cs]
 • การออกเสียง : obrví obrví [cs]
 • การออกเสียง : obruč obruč [cs]
 • การออกเสียง : ponůcka ponůcka [cs]
 • การออกเสียง : pompadourka pompadourka [cs]
 • การออกเสียง : popálenina popálenina [cs]
 • การออกเสียง : refektář refektář [cs]
 • การออกเสียง : refakce refakce [cs]
 • การออกเสียง : reduplikace reduplikace [cs]
 • การออกเสียง : sukovník sukovník [cs]
 • การออกเสียง : sukovačka sukovačka [cs]
 • การออกเสียง : průduch průduch [cs]
 • การออกเสียง : zrychlení zrychlení [cs]
 • การออกเสียง : výnosnost výnosnost [cs]
 • การออกเสียง : výheň výheň [cs]
 • การออกเสียง : výfuk výfuk [cs]
 • การออกเสียง : vyhlášení vyhlášení [cs]
 • การออกเสียง : třepení třepení [cs]
 • การออกเสียง : střídmost střídmost [cs]
 • การออกเสียง : střik střik [cs]
 • การออกเสียง : stráň stráň [cs]
 • การออกเสียง : strašák strašák [cs]
 • การออกเสียง : strašpytel strašpytel [cs]
 • การออกเสียง : stolař stolař [cs]
 • การออกเสียง : stopka stopka [pl]
 • การออกเสียง : stoupenec stoupenec [cs]
 • การออกเสียง : statika statika [hu]
 • การออกเสียง : státovka státovka [cs]
 • การออกเสียง : státověda státověda [cs]
 • การออกเสียง : sounož sounož [cs]
 • การออกเสียง : souřadnice souřadnice [cs]
 • การออกเสียง : souhláska souhláska [cs]
 • การออกเสียง : soukromník soukromník [cs]
 • การออกเสียง : soukromí soukromí [cs]
 • การออกเสียง : soupiska soupiska [cs]
 • การออกเสียง : souřadnost souřadnost [cs]
 • การออกเสียง : sourodost sourodost [cs]
 • การออกเสียง : soupis soupis [cs]
 • การออกเสียง : zemětřesení zemětřesení [cs]
 • การออกเสียง : zeměpis zeměpis [cs]
 • การออกเสียง : zemědělství zemědělství [cs]
 • การออกเสียง : zeměbrana zeměbrana [cs]
 • การออกเสียง : zakrslík zakrslík [cs]
 • การออกเสียง : zakrnělost zakrnělost [cs]
 • การออกเสียง : zlatnictví zlatnictví [cs]
 • การออกเสียง : zbytečnost zbytečnost [cs]
 • การออกเสียง : zásada zásada [cs]
 • การออกเสียง : výbušnost výbušnost [cs]
 • การออกเสียง : výcvik výcvik [cs]
 • การออกเสียง : vycpávka vycpávka [cs]
 • การออกเสียง : poznámka poznámka [cs]
 • การออกเสียง : náznak náznak [cs]
 • การออกเสียง : znaky znaky [cs]
 • การออกเสียง : klikoroh klikoroh [cs]
 • การออกเสียง : lalokonosec lalokonosec [cs]
 • การออกเสียง : listopas listopas [cs]
 • การออกเสียง : obrazárna obrazárna [cs]
 • การออกเสียง : ostnatec ostnatec [cs]
 • การออกเสียง : dřepčík dřepčík [cs]
 • การออกเสียง : mandelinka mandelinka [cs]
 • การออกเสียง : chřestovníček chřestovníček [cs]
 • การออกเสียง : krytohlav krytohlav [cs]
 • การออกเสียง : vrbař vrbař [cs]
 • การออกเสียง : kozlík kozlík [cs]
 • การออกเสียง : kozlíček kozlíček [cs]
 • การออกเสียง : tesařík tesařík [cs]
 • การออกเสียง : kousavec kousavec [cs]
 • การออกเสียง : výkalník výkalník [cs]
 • การออกเสียง : lejnožrout lejnožrout [cs]
 • การออกเสียง : hnojník hnojník [cs]
 • การออกเสียง : zdobenec zdobenec [cs]
 • การออกเสียง : zlatohlávek zlatohlávek [cs]
 • การออกเสียง : nosorožík nosorožík [cs]
 • การออกเสียง : vruboun vruboun [cs]
 • การออกเสียง : chroustek chroustek [cs]
 • การออกเสียง : listokaz listokaz [cs]
 • การออกเสียง : chrobák chrobák [sk]
 • การออกเสียง : roháček roháček [cs]
 • การออกเสียง : smrtník smrtník [cs]
 • การออกเสียง : stehenáč stehenáč [cs]
 • การออกเสียง : potemník potemník [cs]
 • การออกเสียง : puchýřník puchýřník [cs]
 • การออกเสียง : měkkokrovečník měkkokrovečník [cs]
 • การออกเสียง : Majka Majka [bs]
 • การออกเสียง : hrotař hrotař [cs]
 • การออกเสียง : červenáček červenáček [cs]
 • การออกเสียง : korovec korovec [cs]
 • การออกเสียง : kožojed kožojed [cs]
 • การออกเสียง : krasec krasec [cs]
 • การออกเสียง : pestrokrovečník pestrokrovečník [cs]
 • การออกเสียง : bradavičník bradavičník [cs]