หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : faksimile faksimile [de]
 • การออกเสียง : kompot kompot [pl]
 • การออกเสียง : samizdat samizdat [cs]
 • การออกเสียง : яблоко яблоко [ru]
 • การออกเสียง : kolumbárium kolumbárium [cs]
 • การออกเสียง : uzdička uzdička [cs]
 • การออกเสียง : píď píď [cs]
 • การออกเสียง : kontrakce kontrakce [cs]
 • การออกเสียง : rakytník rakytník [cs]
 • การออกเสียง : hydroxid hydroxid [de]
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela [es]
 • การออกเสียง : ballet ballet [en]
 • การออกเสียง : lata lata [es]
 • การออกเสียง : topinambury topinambury [cs]
 • การออกเสียง : kvadrokoptéra kvadrokoptéra [cs]
 • การออกเสียง : spinet spinet [en]
 • การออกเสียง : řinčení řinčení [cs]
 • การออกเสียง : odkapávač odkapávač [cs]
 • การออกเสียง : poutko poutko [cs]
 • การออกเสียง : parkán parkán [cs]
 • การออกเสียง : troubel troubel [cs]
 • การออกเสียง : nezdvořák nezdvořák [cs]
 • การออกเสียง : posloupnost posloupnost [cs]
 • การออกเสียง : roubenka roubenka [cs]
 • การออกเสียง : pysk pysk [sk]
 • การออกเสียง : интерактивность интерактивность [ru]
 • การออกเสียง : обратка обратка [ru]
 • การออกเสียง : фиброцемент фиброцемент [ru]
 • การออกเสียง : кратковременность кратковременность [ru]
 • การออกเสียง : брег брег [sr]
 • การออกเสียง : помощь помощь [ru]
 • การออกเสียง : реакция реакция [ru]
 • การออกเสียง : империя империя [ru]
 • การออกเสียง : школьник школьник [ru]
 • การออกเสียง : хрущёвка хрущёвка [ru]
 • การออกเสียง : водка водка [ru]
 • การออกเสียง : нежность нежность [ru]
 • การออกเสียง : воскресенье воскресенье [ru]
 • การออกเสียง : používáním používáním [cs]
 • การออกเสียง : стрелочник стрелочник [ru]
 • การออกเสียง : метрономы метрономы [ru]
 • การออกเสียง : колоночка колоночка [ru]
 • การออกเสียง : деривациями деривациями [ru]
 • การออกเสียง : рукоблудство рукоблудство [ru]
 • การออกเสียง : кириллица кириллица [ru]
 • การออกเสียง : свиноматка свиноматка [ru]
 • การออกเสียง : метро метро [ru]
 • การออกเสียง : завтрак завтрак [ru]
 • การออกเสียง : podpantoflák podpantoflák [cs]
 • การออกเสียง : střez střez [cs]
 • การออกเสียง : bezvládí bezvládí [cs]
 • การออกเสียง : bezvadnost bezvadnost [cs]
 • การออกเสียง : bezúhonnost bezúhonnost [cs]
 • การออกเสียง : beztrestnost beztrestnost [cs]
 • การออกเสียง : bezpamětnost bezpamětnost [cs]
 • การออกเสียง : bezohlednost bezohlednost [cs]
 • การออกเสียง : beznadějnost beznadějnost [cs]
 • การออกเสียง : bezkrálí bezkrálí [cs]
 • การออกเสียง : bezhlavost bezhlavost [cs]
 • การออกเสียง : bezhlasnost bezhlasnost [cs]
 • การออกเสียง : bezednost bezednost [cs]
 • การออกเสียง : chozrasčot chozrasčot [cs]
 • การออกเสียง : bajesloví bajesloví [cs]
 • การออกเสียง : bezdechost bezdechost [cs]
 • การออกเสียง : bezcennost bezcennost [cs]
 • การออกเสียง : bezbarevnost bezbarevnost [cs]
 • การออกเสียง : berlík berlík [cs]
 • การออกเสียง : běluha běluha [cs]
 • การออกเสียง : bělotok bělotok [cs]
 • การออกเสียง : bělička bělička [cs]
 • การออกเสียง : bělice bělice [cs]
 • การออกเสียง : belhač belhač [cs]
 • การออกเสียง : běhna běhna [cs]
 • การออกเสียง : běhavka běhavka [cs]
 • การออกเสียง : bedro bedro [sk]
 • การออกเสียง : bedrník bedrník [cs]
 • การออกเสียง : bědování bědování [cs]
 • การออกเสียง : bednička bednička [cs]
 • การออกเสียง : bednářství bednářství [cs]
 • การออกเสียง : bednařina bednařina [cs]
 • การออกเสียง : bednář bednář [cs]
 • การออกเสียง : bedlivost bedlivost [cs]
 • การออกเสียง : bečení bečení [cs]
 • การออกเสียง : bažení bažení [cs]
 • การออกเสียง : bavlnovina bavlnovina [cs]
 • การออกเสียง : bavlnář bavlnář [cs]
 • การออกเสียง : bavitel bavitel [cs]
 • การออกเสียง : bavení bavení [cs]
 • การออกเสียง : Batterie Batterie [de]
 • การออกเสียง : řepkoviště řepkoviště [cs]
 • การออกเสียง : řehole řehole [cs]
 • การออกเสียง : řeholnice řeholnice [cs]
 • การออกเสียง : řeholnictvo řeholnictvo [cs]
 • การออกเสียง : řehtačka řehtačka [cs]
 • การออกเสียง : řemeslnictvo řemeslnictvo [cs]
 • การออกเสียง : řepařství řepařství [cs]
 • การออกเสียง : rozštěp rozštěp [cs]
 • การออกเสียง : bodák bodák [sk]
 • การออกเสียง : balanc balanc [cs]
 • การออกเสียง : stotka stotka [cs]