หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : idiot idiot [en]
 • การออกเสียง : ballet ballet [en]
 • การออกเสียง : яблоко яблоко [ru]
 • การออกเสียง : maestro maestro [es]
 • การออกเสียง : водка водка [ru]
 • การออกเสียง : воскресенье воскресенье [ru]
 • การออกเสียง : eunuch eunuch [en]
 • การออกเสียง : метро метро [ru]
 • การออกเสียง : завтрак завтрак [ru]
 • การออกเสียง : hyena hyena [en]
 • การออกเสียง : list list [en]
 • การออกเสียง : kimono kimono [en]
 • การออกเสียง : помощь помощь [ru]
 • การออกเสียง : dolar dolar [tr]
 • การออกเสียง : koruna koruna [cs]
 • การออกเสียง : limit limit [en]
 • การออกเสียง : krtek krtek [cs]
 • การออกเสียง : pes pes [cs]
 • การออกเสียง : kočka kočka [cs]
 • การออกเสียง : нежность нежность [ru]
 • การออกเสียง : хрущёвка хрущёвка [ru]
 • การออกเสียง : zmrzlina zmrzlina [sk]
 • การออกเสียง : школьник школьник [ru]
 • การออกเสียง : pompa pompa [la]
 • การออกเสียง : Batterie Batterie [de]
 • การออกเสียง : свиноматка свиноматка [ru]
 • การออกเสียง : lemur lemur [en]
 • การออกเสียง : matka matka [cs]
 • การออกเสียง : lata lata [es]
 • การออกเสียง : hydra hydra [ia]
 • การออกเสียง : bandit bandit [en]
 • การออกเสียง : vyučování vyučování [cs]
 • การออกเสียง : kur kur [lv]
 • การออกเสียง : samice samice [cs]
 • การออกเสียง : Majka Majka [bs]
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela [es]
 • การออกเสียง : lampa lampa [ia]
 • การออกเสียง : nit nit [pl]
 • การออกเสียง : otec otec [cs]
 • การออกเสียง : кириллица кириллица [ru]
 • การออกเสียง : империя империя [ru]
 • การออกเสียง : kuna kuna [pl]
 • การออกเสียง : zastávka zastávka [cs]
 • การออกเสียง : kabát kabát [sk]
 • การออกเสียง : luk luk [hr]
 • การออกเสียง : lampion lampion [nl]
 • การออกเสียง : buk buk [pl]
 • การออกเสียง : stimulant stimulant [en]
 • การออกเสียง : lom lom [sv]
 • การออกเสียง : jelen jelen [cs]
 • การออกเสียง : narcis narcis [nl]
 • การออกเสียง : sebevražda sebevražda [cs]
 • การออกเสียง : ryba ryba [pl]
 • การออกเสียง : kůň kůň [cs]
 • การออกเสียง : mera mera [es]
 • การออกเสียง : kompost kompost [sv]
 • การออกเสียง : ústa ústa [sk]
 • การออกเสียง : katapult katapult [nl]
 • การออกเสียง : klima klima [tr]
 • การออกเสียง : folklor folklor [az]
 • การออกเสียง : cenzor cenzor [hu]
 • การออกเสียง : minuta minuta [pt]
 • การออกเสียง : Син Син [tt]
 • การออกเสียง : koza koza [cs]
 • การออกเสียง : karamel karamel [tr]
 • การออกเสียง : srna srna [cs]
 • การออกเสียง : automat automat [de]
 • การออกเสียง : alternativa alternativa [it]
 • การออกเสียง : Klas Klas [nl]
 • การออกเสียง : mamut mamut [es]
 • การออกเสียง : koťata koťata [cs]
 • การออกเสียง : mateřídouška mateřídouška [cs]
 • การออกเสียง : exoskeleton exoskeleton [en]
 • การออกเสียง : čepice čepice [cs]
 • การออกเสียง : стрелочник стрелочник [ru]
 • การออกเสียง : zápor zápor [hu]
 • การออกเสียง : Kachel Kachel [nl]
 • การออกเสียง : plamen plamen [cs]
 • การออกเสียง : barva barva [cs]
 • การออกเสียง : dům dům [cs]
 • การออกเสียง : sako sako [eo]
 • การออกเสียง : holka holka [cs]
 • การออกเสียง : incest incest [en]
 • การออกเสียง : slon slon [cs]
 • การออกเสียง : nic nic [cs]
 • การออกเสียง : urgence urgence [cs]
 • การออกเสียง : hydrologie hydrologie [fr]
 • การออกเสียง : oblast oblast [en]
 • การออกเสียง : potomek potomek [pl]
 • การออกเสียง : vrba vrba [sl]
 • การออกเสียง : háj háj [hu]
 • การออกเสียง : lem lem [da]
 • การออกเสียง : infarkt infarkt [sv]
 • การออกเสียง : truhlář truhlář [cs]
 • การออกเสียง : silice silice [it]
 • การออกเสียง : kel kel [tr]
 • การออกเสียง : sopel sopel [pl]
 • การออกเสียง : bimetal bimetal [en]
 • การออกเสียง : učitel učitel [cs]
 • การออกเสียง : реакция реакция [ru]