หมวดหมู่:

podstatné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodstatné jméno

 • การออกเสียง : idiot
  idiot [en]
 • การออกเสียง : ballet
  ballet [en]
 • การออกเสียง : maestro
  maestro [es]
 • การออกเสียง : яблоко
  яблоко [ru]
 • การออกเสียง : водка
  водка [ru]
 • การออกเสียง : воскресенье
  воскресенье [ru]
 • การออกเสียง : eunuch
  eunuch [en]
 • การออกเสียง : метро
  метро [ru]
 • การออกเสียง : hyena
  hyena [en]
 • การออกเสียง : завтрак
  завтрак [ru]
 • การออกเสียง : list
  list [en]
 • การออกเสียง : kimono
  kimono [en]
 • การออกเสียง : dolar
  dolar [tr]
 • การออกเสียง : помощь
  помощь [ru]
 • การออกเสียง : krtek
  krtek [cs]
 • การออกเสียง : limit
  limit [en]
 • การออกเสียง : koruna
  koruna [cs]
 • การออกเสียง : pes
  pes [cs]
 • การออกเสียง : kočka
  kočka [cs]
 • การออกเสียง : нежность
  нежность [ru]
 • การออกเสียง : zmrzlina
  zmrzlina [sk]
 • การออกเสียง : хрущёвка
  хрущёвка [ru]
 • การออกเสียง : школьник
  школьник [ru]
 • การออกเสียง : Batterie
  Batterie [de]
 • การออกเสียง : lemur
  lemur [en]
 • การออกเสียง : pompa
  pompa [la]
 • การออกเสียง : свиноматка
  свиноматка [ru]
 • การออกเสียง : hydra
  hydra [ia]
 • การออกเสียง : matka
  matka [cs]
 • การออกเสียง : lata
  lata [es]
 • การออกเสียง : bandit
  bandit [en]
 • การออกเสียง : kur
  kur [lv]
 • การออกเสียง : Majka
  Majka [bs]
 • การออกเสียง : vyučování
  vyučování [cs]
 • การออกเสียง : Telenovela
  Telenovela [es]
 • การออกเสียง : samice
  samice [cs]
 • การออกเสียง : lampa
  lampa [ia]
 • การออกเสียง : nit
  nit [pl]
 • การออกเสียง : otec
  otec [cs]
 • การออกเสียง : kuna
  kuna [pl]
 • การออกเสียง : империя
  империя [ru]
 • การออกเสียง : kabát
  kabát [sk]
 • การออกเสียง : luk
  luk [hr]
 • การออกเสียง : zastávka
  zastávka [cs]
 • การออกเสียง : narcis
  narcis [nl]
 • การออกเสียง : buk
  buk [pl]
 • การออกเสียง : lampion
  lampion [nl]
 • การออกเสียง : stimulant
  stimulant [en]
 • การออกเสียง : lom
  lom [sv]
 • การออกเสียง : jelen
  jelen [cs]
 • การออกเสียง : ryba
  ryba [pl]
 • การออกเสียง : sebevražda
  sebevražda [cs]
 • การออกเสียง : ústa
  ústa [sk]
 • การออกเสียง : srna
  srna [cs]
 • การออกเสียง : kůň
  kůň [cs]
 • การออกเสียง : mera
  mera [es]
 • การออกเสียง : klima
  klima [tr]
 • การออกเสียง : kompost
  kompost [sv]
 • การออกเสียง : folklor
  folklor [az]
 • การออกเสียง : Син
  Син [tt]
 • การออกเสียง : кириллица
  кириллица [ru]
 • การออกเสียง : minuta
  minuta [pt]
 • การออกเสียง : katapult
  katapult [nl]
 • การออกเสียง : koza
  koza [cs]
 • การออกเสียง : karamel
  karamel [tr]
 • การออกเสียง : cenzor
  cenzor [hu]
 • การออกเสียง : Klas
  Klas [nl]
 • การออกเสียง : automat
  automat [de]
 • การออกเสียง : alternativa
  alternativa [it]
 • การออกเสียง : mamut
  mamut [es]
 • การออกเสียง : čepice
  čepice [cs]
 • การออกเสียง : exoskeleton
  exoskeleton [en]
 • การออกเสียง : koťata
  koťata [cs]
 • การออกเสียง : стрелочник
  стрелочник [ru]
 • การออกเสียง : mateřídouška
  mateřídouška [cs]
 • การออกเสียง : Kachel
  Kachel [nl]
 • การออกเสียง : plamen
  plamen [cs]
 • การออกเสียง : zápor
  zápor [hu]
 • การออกเสียง : dům
  dům [cs]
 • การออกเสียง : sako
  sako [eo]
 • การออกเสียง : barva
  barva [cs]
 • การออกเสียง : incest
  incest [en]
 • การออกเสียง : nic
  nic [cs]
 • การออกเสียง : vrba
  vrba [sl]
 • การออกเสียง : holka
  holka [cs]
 • การออกเสียง : ocún
  ocún [cs]
 • การออกเสียง : oblast
  oblast [en]
 • การออกเสียง : urgence
  urgence [cs]
 • การออกเสียง : slon
  slon [cs]
 • การออกเสียง : silice
  silice [it]
 • การออกเสียง : hydrologie
  hydrologie [fr]
 • การออกเสียง : tulipán
  tulipán [cs]
 • การออกเสียง : truhlář
  truhlář [cs]
 • การออกเสียง : potomek
  potomek [pl]
 • การออกเสียง : háj
  háj [hu]
 • การออกเสียง : lem
  lem [da]
 • การออกเสียง : infarkt
  infarkt [sv]
 • การออกเสียง : učitel
  učitel [cs]
 • การออกเสียง : kel
  kel [tr]
 • การออกเสียง : kabel
  kabel [sv]