หมวดหมู่:

podróżować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodróżować

 • การออกเสียง : na gapę na gapę [pl]
 • การออกเสียง : autostop autostop [pl]
 • การออกเสียง : wojażer wojażer [pl]
 • การออกเสียง : wojażować wojażować [pl]
 • การออกเสียง : podróżując podróżując [pl]
 • การออกเสียง : walizki walizki [pl]
 • การออกเสียง : kuszetka kuszetka [pl]
 • การออกเสียง : (ty) podróżujesz (ty) podróżujesz [pl]
 • การออกเสียง : (oni/ one) podróżują (oni/ one) podróżują [pl]
 • การออกเสียง : Warszawska Izba Turystyki Warszawska Izba Turystyki [pl]
 • การออกเสียง : statki statki [pl]
 • การออกเสียง : podróżowało podróżowało [pl]
 • การออกเสียง : w przedziale w przedziale [pl]