หมวดหมู่:

pochylenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpochylenie

  • การออกเสียง : dach dach [de]
  • การออกเสียง : pochylić pochylić [pl]
  • การออกเสียง : pochyłość pochyłość [pl]
  • การออกเสียง : przechył przechył [pl]
  • การออกเสียง : urwisty urwisty [pl]
  • การออกเสียง : zgarbienie zgarbienie [pl]
  • การออกเสียง : zjeżdżająca zjeżdżająca [pl]