หมวดหมู่:

pochylenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpochylenie

 • การออกเสียง : dach
  dach [de]
 • การออกเสียง : pochylić
  pochylić [pl]
 • การออกเสียง : pochyłość
  pochyłość [pl]
 • การออกเสียง : przechył
  przechył [pl]
 • การออกเสียง : urwisty
  urwisty [pl]
 • การออกเสียง : zgarbienie
  zgarbienie [pl]
 • การออกเสียง : zjeżdżająca
  zjeżdżająca [pl]