หมวดหมู่:

plural of duine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplural of duine

  • การออกเสียง : daoine daoine [ga]