หมวดหมู่:

Plumber

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPlumber

 • การออกเสียง : adduction d'eau adduction d'eau [fr]
 • การออกเสียง : adoucisseur adoucisseur [fr]
 • การออกเสียง : air conditionné air conditionné [fr]
 • การออกเสียง : amiante amiante [fr]
 • การออกเสียง : anti-retour anti-retour [fr]
 • การออกเสียง : auto-perceur auto-perceur [fr]
 • การออกเสียง : baguette de soudure baguette de soudure [fr]
 • การออกเสียง : bouchon bouchon [fr]
 • การออกเสียง : bouteille de gaz bouteille de gaz [fr]
 • การออกเสียง : brasage brasage [fr]
 • การออกเสียง : braser braser [fr]
 • การออกเสียง : brasure brasure [fr]
 • การออกเสียง : brasure forte brasure forte [fr]
 • การออกเสียง : brise-jet brise-jet [fr]
 • การออกเสียง : brûleur brûleur [fr]
 • การออกเสียง : brûleur à mazout brûleur à mazout [fr]
 • การออกเสียง : buse buse [tr]
 • การออกเสียง : butane butane [en]
 • การออกเสียง : cabine de douche cabine de douche [fr]
 • การออกเสียง : chalumeau chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : chasse d'eau chasse d'eau [fr]
 • การออกเสียง : chaudière chaudière [fr]
 • การออกเสียง : chauffage d'appoint chauffage d'appoint [fr]
 • การออกเสียง : chauffe eau solaire chauffe eau solaire [fr]
 • การออกเสียง : chauffe-bain chauffe-bain [fr]
 • การออกเสียง : chauffe-eau chauffe-eau [fr]
 • การออกเสียง : chauffe-serviette chauffe-serviette [fr]
 • การออกเสียง : chaufferie chaufferie [fr]
 • การออกเสียง : choc hydraulique choc hydraulique [fr]
 • การออกเสียง : cintré cintré [fr]
 • การออกเสียง : cintreuse cintreuse [fr]
 • การออกเสียง : circulateur circulateur [fr]
 • การออกเสียง : citerne citerne [fr]
 • การออกเสียง : clapet clapet [fr]
 • การออกเสียง : clapet à bille clapet à bille [fr]
 • การออกเสียง : clé anglaise clé anglaise [fr]
 • การออกเสียง : clé Stillson clé Stillson [fr]
 • การออกเสียง : clim clim [fr]
 • การออกเสียง : climatisation climatisation [fr]
 • การออกเสียง : climatiseur climatiseur [fr]
 • การออกเสียง : collecteur collecteur [fr]
 • การออกเสียง : collets battus collets battus [fr]
 • การออกเสียง : compteur à gaz compteur à gaz [fr]
 • การออกเสียง : conditionnement d'air conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : convecteur convecteur [fr]
 • การออกเสียง : convecteur électrique convecteur électrique [fr]
 • การออกเสียง : corps de chauffe corps de chauffe [fr]
 • การออกเสียง : coude coude [fr]
 • การออกเสียง : coup de bélier coup de bélier [fr]
 • การออกเสียง : coupe-tube coupe-tube [fr]
 • การออกเสียง : crépine crépine [fr]
 • การออกเสียง : cuve cuve [fr]
 • การออกเสียง : déboucheur déboucheur [fr]
 • การออกเสียง : dégât des eaux dégât des eaux [fr]
 • การออกเสียง : dépôt de calcaire dépôt de calcaire [fr]
 • การออกเสียง : détartrage détartrage [fr]
 • การออกเสียง : détartrer détartrer [fr]
 • การออกเสียง : détendeur détendeur [fr]
 • การออกเสียง : dilatation dilatation [en]
 • การออกเสียง : douchette douchette [fr]
 • การออกเสียง : eau chaude eau chaude [fr]
 • การออกเสียง : eau du robinet eau du robinet [fr]
 • การออกเสียง : eau dure eau dure [fr]
 • การออกเสียง : eau froide eau froide [fr]
 • การออกเสียง : eau potable eau potable [fr]
 • การออกเสียง : eau sanitaire eau sanitaire [fr]
 • การออกเสียง : eaux pluviales eaux pluviales [fr]
 • การออกเสียง : eaux usées eaux usées [fr]
 • การออกเสียง : économiseur d'eau économiseur d'eau [fr]
 • การออกเสียง : écoulement écoulement [fr]
 • การออกเสียง : écrou papillon écrou papillon [fr]
 • การออกเสียง : EDF EDF [fr]
 • การออกเสียง : égoût égoût [fr]
 • การออกเสียง : égouttoir égouttoir [fr]
 • การออกเสียง : électroménager électroménager [fr]
 • การออกเสียง : émissaire émissaire [fr]
 • การออกเสียง : énergie verte énergie verte [fr]
 • การออกเสียง : entartrage entartrage [fr]
 • การออกเสียง : entartrer entartrer [fr]
 • การออกเสียง : Eparcyl Eparcyl [fr]
 • การออกเสียง : étanchéité étanchéité [fr]
 • การออกเสียง : évacuation évacuation [fr]
 • การออกเสียง : filasse filasse [fr]
 • การออกเสียง : filetage filetage [fr]
 • การออกเสียง : flexible flexible [en]
 • การออกเสียง : fosse septique fosse septique [fr]
 • การออกเสียง : fuite fuite [fr]
 • การออกเสียง : garniture garniture [fr]
 • การออกเสียง : gaz naturel gaz naturel [fr]
 • การออกเสียง : gazinière gazinière [fr]
 • การออกเสียง : groupe de sécurité groupe de sécurité [fr]
 • การออกเสียง : isolation isolation [en]
 • การออกเสียง : isoler isoler [fr]
 • การออกเสียง : jet jet [en]
 • การออกเสียง : lampe à souder lampe à souder [fr]
 • การออกเสียง : łavabo łavabo [vec]
 • การออกเสียง : manchon manchon [fr]
 • การออกเสียง : manomètre manomètre [fr]
 • การออกเสียง : mélangeur mélangeur [fr]
 • การออกเสียง : mètre cube mètre cube [fr]