หมวดหมู่:

plotted)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplotted)

  • การออกเสียง : zajebiście zajebiście [pl]