หมวดหมู่:

Please come in

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPlease come in

  • การออกเสียง : proszę proszę [pl]