หมวดหมู่:

played

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplayed

  • การออกเสียง : zajebiście zajebiście [pl]