หมวดหมู่:

play basketball

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplay basketball

  • การออกเสียง : 打波 打波 [yue]