หมวดหมู่:

places in Finland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplaces in Finland

 • การออกเสียง : Kilpisjärvi Kilpisjärvi [fi]
 • การออกเสียง : Etelä-Suomi Etelä-Suomi [fi]
 • การออกเสียง : tuuri tuuri [fi]
 • การออกเสียง : Pohjanmaa Pohjanmaa [fi]
 • การออกเสียง : Jurva Jurva [fi]
 • การออกเสียง : Kälviä Kälviä [fi]
 • การออกเสียง : Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa [fi]
 • การออกเสียง : Töysä Töysä [fi]
 • การออกเสียง : Itä-Suomi Itä-Suomi [fi]
 • การออกเสียง : Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa [fi]
 • การออกเสียง : Kontiolahti Kontiolahti [fi]
 • การออกเสียง : Alastaro Alastaro [fi]
 • การออกเสียง : Länsi-Suomi Länsi-Suomi [fi]
 • การออกเสียง : Utsjoki Utsjoki [fi]
 • การออกเสียง : Laihia Laihia [fi]
 • การออกเสียง : Jalasjärvi Jalasjärvi [fi]
 • การออกเสียง : Alahärmä Alahärmä [fi]
 • การออกเสียง : Pernaja Pernaja [fi]
 • การออกเสียง : Tervola Tervola [fi]