หมวดหมู่:

places in Estonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplaces in Estonia

 • การออกเสียง : vara vara [sv]
 • การออกเสียง : tapa tapa [es]
 • การออกเสียง : Elva Elva [et]
 • การออกเสียง : Tartu Tartu [fi]
 • การออกเสียง : tori tori [fi]
 • การออกเสียง : viljandi viljandi [et]
 • การออกเสียง : turba turba [la]
 • การออกเสียง : aste aste [fi]
 • การออกเสียง : Lelle Lelle [sv]
 • การออกเสียง : ardu ardu [fr]
 • การออกเสียง : Salme Salme [fi]
 • การออกเสียง : vinni vinni [hu]
 • การออกเสียง : puka puka [haw]
 • การออกเสียง : kamari kamari [fi]
 • การออกเสียง : hulja hulja [sr]
 • การออกเสียง : valga valga [es]
 • การออกเสียง : Orava Orava [cs]
 • การออกเสียง : ikla ikla [mt]
 • การออกเสียง : kallaste kallaste [et]
 • การออกเสียง : alu alu [fr]
 • การออกเสียง : Nõo Nõo [et]
 • การออกเสียง : helme helme [et]