หมวดหมู่:

place near Jerusalem

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace near Jerusalem

 • การออกเสียง : Yemin Moshe Yemin Moshe [he]
 • การออกเสียง : هولدا هولدا [ar]
 • การออกเสียง : Maale Hahamisha Maale Hahamisha [he]
 • การออกเสียง : Beit Iksa Beit Iksa [he]
 • การออกเสียง : Atarot Atarot [he]
 • การออกเสียง : Ekron Ekron [he]
 • การออกเสียง : Neve Yaakov Neve Yaakov [he]
 • การออกเสียง : يالو يالو [ar]
 • การออกเสียง : دير أيوب دير أيوب [ar]
 • การออกเสียง : الطيرة الطيرة [ar]
 • การออกเสียง : اللطرون اللطرون [ar]