หมวดหมู่:

place names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace names

 • การออกเสียง : হুগলী হুগলী [bn]
 • การออกเสียง : Darjeeling Darjeeling [hi]
 • การออกเสียง : barranc de Zedo barranc de Zedo [ca]
 • การออกเสียง : gotèr d'Arbaet gotèr d'Arbaet [ca]
 • การออกเสียง : Arbeca Arbeca [ca]
 • การออกเสียง : l'Arbre Sec l'Arbre Sec [ca]
 • การออกเสียง : les Arcades les Arcades [ca]
 • การออกเสียง : riera d'Arbúcies riera d'Arbúcies [ca]
 • การออกเสียง : aqüeducte dels Arcs aqüeducte dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : rasa de l'Arç rasa de l'Arç [ca]
 • การออกเสียง : pla d'Anguiles pla d'Anguiles [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anna Mas de l'Anna [ca]
 • การออกเสียง : riu d'Anguera riu d'Anguera [ca]
 • การออกเสียง : clot dels Anoguers clot dels Anoguers [ca]
 • การออกเสียง : torrent de l'Anijol torrent de l'Anijol [ca]
 • การออกเสียง : clòts d'Anherar clòts d'Anherar [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anguita Mas de l'Anguita [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Anna font de l'Anna [ca]
 • การออกเสียง : Animers Animers [ca]
 • การออกเสียง : Ca les Ànimes Ca les Ànimes [ca]
 • การออกเสียง : les Ànimes les Ànimes [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Aniceto Mas de l'Aniceto [ca]
 • การออกเสียง : plana d'Anguera plana d'Anguera [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Annamaria font de l'Annamaria [ca]
 • การออกเสียง : Sequer d'Anquera Sequer d'Anquera [ca]
 • การออกเสียง : pleta des Anhèths pleta des Anhèths [ca]
 • การออกเสียง : les Anqueres les Anqueres [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Animer Mas de l'Animer [ca]
 • การออกเสียง : grau de l'Annet grau de l'Annet [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Anguila Mas d'Anguila [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anita Mas de l'Anita [ca]
 • การออกเสียง : l'Anjub l'Anjub [ca]
 • การออกเสียง : Altes Amtigues Altes Amtigues [ca]
 • การออกเสียง : l'Antic l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : portell de l'Antic portell de l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Antic Ca l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Granja d'Anson Granja d'Anson [ca]
 • การออกเสียง : Antist Antist [fr]
 • การออกเสียง : l'Antiga l'Antiga [ca]
 • การออกเสียง : font d'Ansereu font d'Ansereu [ca]
 • การออกเสียง : Antigues Baixes Antigues Baixes [ca]
 • การออกเสียง : barranc d'Antic barranc d'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Bordes d'Ansui Bordes d'Ansui [ca]
 • การออกเสียง : Molí de l'Antic Molí de l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : puig de l'Antic puig de l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Es Antenes Es Antenes [ca]
 • การออกเสียง : Casa l'Antini Casa l'Antini [ca]
 • การออกเสียง : Antillac Antillac [ca]
 • การออกเสียง : pla Ansoleta pla Ansoleta [ca]
 • การออกเสียง : Ansovell Ansovell [ca]
 • การออกเสียง : rasa d'Antigues rasa d'Antigues [ca]
 • การออกเสียง : les Antenes les Antenes [ca]
 • การออกเสียง : Mas Antonet Mas Antonet [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Antondo Mas d'Antondo [ca]
 • การออกเสียง : vall d'Antondo vall d'Antondo [ca]
 • การออกเสียง : Porreres Porreres [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Antolí Mas d'Antolí [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Antolín Mas d'Antolín [ca]
 • การออกเสียง : bosc d'Antist bosc d'Antist [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anton Mas de l'Anton [ca]
 • การออกเสียง : Campanet Campanet [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Antoja Ca l'Antoja [ca]
 • การออกเสียง : Santa Eugènia Santa Eugènia [ca]
 • การออกเสียง : ban d'Antist ban d'Antist [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Anton Mas d'Anton [ca]
 • การออกเสียง : Masia de l'Antonatxo Masia de l'Antonatxo [ca]
 • การออกเสียง : Antius Antius [ca]
 • การออกเสียง : Fornalutx Fornalutx [ca]
 • การออกเสียง : l'Anton Coix l'Anton Coix [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Anton Ca l'Anton [ca]
 • การออกเสียง : bosc de l'Antona bosc de l'Antona [ca]
 • การออกเสียง : Antona Antona [ca]
 • การออกเสียง : campos campos [es]
 • การออกเสียง : barranc d'Antist barranc d'Antist [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Antona Ca l'Antona [ca]
 • การออกเสียง : Costitx Costitx [ca]
 • การออกเสียง : Búger Búger [ca]
 • การออกเสียง : Labritja Labritja [ca]
 • การออกเสียง : Mas Anton Mas Anton [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Aram font de l'Aram [ca]
 • การออกเสียง : vall dels Aranyons vall dels Aranyons [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Aparici Mas d'Aparici [ca]
 • การออกเสียง : pla dels Anyells pla dels Anyells [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Aranya Mas de l'Aranya [ca]
 • การออกเสียง : l'Aqueta l'Aqueta [ca]
 • การออกเสียง : Aransís Aransís [ca]
 • การออกเสียง : clot de l'Aranyó clot de l'Aranyó [ca]
 • การออกเสียง : rec Aragall rec Aragall [ca]
 • การออกเสียง : les Anyeres les Anyeres [ca]
 • การออกเสียง : planes dels Aranyons planes dels Aranyons [ca]
 • การออกเสียง : pla d'Anyella pla d'Anyella [ca]
 • การออกเสียง : collet dels Apòstols collet dels Apòstols [ca]
 • การออกเสียง : puntes d'Aran puntes d'Aran [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Aranyó font de l'Aranyó [ca]
 • การออกเสียง : Torre de l'Antunes Torre de l'Antunes [ca]
 • การออกเสียง : torrent d'Anya torrent d'Anya [ca]
 • การออกเสียง : a l'Arabia d'Olzinelles a l'Arabia d'Olzinelles [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Aranyó Mas de l'Aranyó [ca]
 • การออกเสียง : barranc dels Anyers barranc dels Anyers [ca]
 • การออกเสียง : Borda de l'Aparici Borda de l'Aparici [ca]