หมวดหมู่:

place name in China

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace name in China

  • การออกเสียง : 溪口镇 溪口镇 [zh]
  • การออกเสียง : 明溪村 明溪村 [zh]
  • การออกเสียง : 裘村镇 裘村镇 [zh]
  • การออกเสียง : 西坞街道 西坞街道 [zh]
  • การออกเสียง : 尚田镇 尚田镇 [zh]
  • การออกเสียง : 柏坑村 柏坑村 [zh]
  • การออกเสียง : 大堰镇 大堰镇 [zh]
  • การออกเสียง : 莼湖镇 莼湖镇 [zh]