หมวดหมู่:

place name (anglicised)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace name (anglicised)

  • บันทึกการออกเสียง : Aughills Aughills [en] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : Ballinskelligs Ballinskelligs [en]
  • การออกเสียง : Chemin du Pont-Gendron Chemin du Pont-Gendron [fr]
  • การออกเสียง : Clatskanie Clatskanie [en]
  • การออกเสียง : Clonakilty Clonakilty [en]
  • การออกเสียง : Knappogue Knappogue [en]
  • การออกเสียง : Reighton Reighton [en]
  • การออกเสียง : Scappoose Scappoose [en]
  • การออกเสียง : Thomond (Hib.English) Thomond (Hib.English) [ga]