• การออกเสียงคำว่า Nieder Braunau Nieder Braunau [de]
 • การออกเสียงคำว่า Breitenhain Breitenhain [de]
 • การออกเสียงคำว่า Birkdorf Birkdorf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bresinke Bresinke [de]
 • การออกเสียงคำว่า bratsch bratsch [da]
 • การออกเสียงคำว่า Bremberg Bremberg [sv]
 • การออกเสียงคำว่า brande brande [da]
 • การออกเสียงคำว่า Mittel Braunau Mittel Braunau [de]
 • การออกเสียงคำว่า Brauchitschdorf Brauchitschdorf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Brandschütz Brandschütz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Braunau Braunau [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ober Braunau Ober Braunau [de]
 • การออกเสียงคำว่า Breschine Breschine [de]
 • การออกเสียงคำว่า Botzanowitz Botzanowitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Brieg Brieg [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bralin Bralin [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Bothendorf Bothendorf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Boyadel Boyadel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Birkenau Birkenau [de]
 • การออกเสียงคำว่า briesen briesen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Buchwald Buchwald [de]
 • การออกเสียงคำว่า Grunsruh Grunsruh [de]
 • การออกเสียงคำว่า Jauer Jauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Trebnitz Trebnitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Branitz Branitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kreuzburg Kreuzburg [de]
 • การออกเสียงคำว่า Buddenbrock Buddenbrock [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alteichen Alteichen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Boronow Boronow [de]
 • การออกเสียงคำว่า Borutin Borutin [de]