หมวดหมู่:

pl.) do verbo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpl.) do verbo

  • การออกเสียง : freiam freiam [pt]