หมวดหมู่:

Pies pomagał w ~ chłopca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPies pomagał w ~ chłopca

  • การออกเสียง : znalezieniu znalezieniu [pl]