หมวดหมู่:

piłka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpiłka

 • การออกเสียง : Wojciech Szczęsny
  Wojciech Szczęsny [pl]
 • การออกเสียง : brzeszczot
  brzeszczot [pl]
 • การออกเสียง : rzut rożny
  rzut rożny [pl]
 • การออกเสียง : palantówka
  palantówka [pl]
 • การออกเสียง : podbijanie
  podbijanie [pl]
 • การออกเสียง : sflaczała
  sflaczała [pl]
 • การออกเสียง : piłkarz
  piłkarz [pl]
 • การออกเสียง : przywłaszczona
  przywłaszczona [pl]
 • การออกเสียง : piłowanie
  piłowanie [pl]
 • การออกเสียง : kulać się
  kulać się [pl]
 • การออกเสียง : meczowa
  meczowa [pl]
 • การออกเสียง : piłkarka
  piłkarka [pl]
 • การออกเสียง : okrągła
  okrągła [pl]
 • การออกเสียง : przeżynać
  przeżynać [pl]
 • การออกเสียง : wytoczyć się
  wytoczyć się [pl]
 • การออกเสียง : dośrodkować
  dośrodkować [pl]
 • การออกเสียง : piłeczka
  piłeczka [pl]
 • การออกเสียง : podpompować
  podpompować [pl]
 • การออกเสียง : przerzynać
  przerzynać [pl]
 • การออกเสียง : nożna
  nożna [pl]
 • การออกเสียง : tenisowa
  tenisowa [pl]
 • การออกเสียง : odbijać się
  odbijać się [pl]
 • การออกเสียง : dryblować
  dryblować [pl]
 • การออกเสียง : treningowa
  treningowa [pl]
 • การออกเสียง : rugbysta
  rugbysta [pl]
 • การออกเสียง : ręczna
  ręczna [pl]
 • การออกเสียง : Widzę pomarańczową piłkę.
  Widzę pomarańczową piłkę. [pl]
 • การออกเสียง : jajowata
  jajowata [pl]
 • การออกเสียง : z piłką
  z piłką [pl]
 • การออกเสียง : piłce
  piłce [pl]
 • การออกเสียง : o piłkę
  o piłkę [pl]