• การออกเสียงคำว่า pheomelanin pheomelanin [en]
 • การออกเสียงคำว่า sensorimotor sensorimotor [en]
 • การออกเสียงคำว่า anion gap anion gap [en]
 • การออกเสียงคำว่า phosphene phosphene [en]
 • การออกเสียงคำว่า metabolite metabolite [en]
 • การออกเสียงคำว่า diapause diapause [en]
 • การออกเสียงคำว่า nystagmus nystagmus [en]
 • การออกเสียงคำว่า strabismal strabismal [en]
 • การออกเสียงคำว่า esophagi esophagi [en]
 • การออกเสียงคำว่า thermoregulation thermoregulation [en]
 • การออกเสียงคำว่า sebum sebum [en]
 • การออกเสียงคำว่า apocrine apocrine [en]
 • การออกเสียงคำว่า tricuspid tricuspid [en]
 • การออกเสียงคำว่า hydrocephalic hydrocephalic [en]
 • การออกเสียงคำว่า hippocampal hippocampal [en]
 • การออกเสียงคำว่า sympathomimetic sympathomimetic [en]
 • การออกเสียงคำว่า proprioception proprioception [en]
 • การออกเสียงคำว่า sphygmomanometer sphygmomanometer [en]
 • การออกเสียงคำว่า pinocytosis pinocytosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า exocytosis exocytosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า peristaltic peristaltic [en]
 • การออกเสียงคำว่า menorrhea menorrhea [en]
 • การออกเสียงคำว่า saccade saccade [en]
 • การออกเสียงคำว่า amygdaloid amygdaloid [en]
 • การออกเสียงคำว่า fast-twitch fast-twitch [en]
 • การออกเสียงคำว่า Elizabeth Blackburn Elizabeth Blackburn [en]
 • การออกเสียงคำว่า tryptase tryptase [en]
 • การออกเสียงคำว่า chymase chymase [en]
 • การออกเสียงคำว่า kininogen kininogen [en]
 • การออกเสียงคำว่า kallikrein kallikrein [en]