หมวดหมู่:

phrases in English

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphrases in English

 • การออกเสียง : dog's life dog's life [en]
 • การออกเสียง : last lap last lap [en]
 • การออกเสียง : Sodom and Gomorrah Sodom and Gomorrah [en]
 • การออกเสียง : keep off keep off [en]
 • การออกเสียง : lowest common denominator lowest common denominator [en]
 • การออกเสียง : dear old dear old [en]
 • การออกเสียง : gilt-edged gilt-edged [en]
 • การออกเสียง : acid test acid test [en]
 • การออกเสียง : lotus-eater lotus-eater [en]
 • การออกเสียง : student union student union [en]
 • การออกเสียง : Borstal Boy Borstal Boy [en]
 • การออกเสียง : polymerase chain reaction polymerase chain reaction [en]
 • การออกเสียง : seaside resort seaside resort [en]
 • การออกเสียง : ready money ready money [en]
 • การออกเสียง : Brighton line Brighton line [en]
 • การออกเสียง : Lost Generation Lost Generation [en]
 • การออกเสียง : Anna Livia Plurabelle Anna Livia Plurabelle [en]
 • การออกเสียง : Finnegans Wake Finnegans Wake [en]
 • การออกเสียง : Dubliners Dubliners [en]
 • การออกเสียง : cross the Rubicon cross the Rubicon [en]
 • การออกเสียง : Aunt Sally Aunt Sally [en]
 • การออกเสียง : Vicar of Bray Vicar of Bray [en]
 • การออกเสียง : Moore's Law Moore's Law [en]
 • การออกเสียง : Incredible Shrinking Man Incredible Shrinking Man [en]
 • การออกเสียง : grey goo problem grey goo problem [en]
 • การออกเสียง : mother's maiden name mother's maiden name [en]
 • การออกเสียง : British thermal units British thermal units [en]
 • การออกเสียง : figure of fun figure of fun [en]
 • การออกเสียง : sollocks sollocks [en]
 • การออกเสียง : tittle-tattle tittle-tattle [en]
 • การออกเสียง : cobblers cobblers [en]
 • การออกเสียง : Jekyll and Hyde Jekyll and Hyde [en]
 • การออกเสียง : amateur dramatics amateur dramatics [en]
 • การออกเสียง : treasure hunt treasure hunt [en]
 • การออกเสียง : Simon says Simon says [en]
 • การออกเสียง : apple bob apple bob [en]
 • การออกเสียง : musical chairs musical chairs [en]
 • การออกเสียง : make eyes make eyes [en]
 • การออกเสียง : transformation scene transformation scene [en]
 • การออกเสียง : The Rights of Man The Rights of Man [en]
 • การออกเสียง : ee bah gum ee bah gum [en]
 • การออกเสียง : Great Expectations Great Expectations [en]
 • การออกเสียง : King James Version King James Version [en]
 • การออกเสียง : Lord of the Flies Lord of the Flies [en]
 • การออกเสียง : City of Destruction City of Destruction [en]
 • การออกเสียง : Twenty-third Psalm Twenty-third Psalm [en]
 • การออกเสียง : Celestial City Celestial City [en]
 • การออกเสียง : cloud computing cloud computing [en]
 • การออกเสียง : two by four two by four [en]
 • การออกเสียง : shadow cabinet shadow cabinet [en]
 • การออกเสียง : Modigliani-Miller theorem Modigliani-Miller theorem [en]
 • การออกเสียง : Keynesian economics Keynesian economics [en]
 • การออกเสียง : last minute last minute [en]
 • การออกเสียง : summer holiday summer holiday [en]
 • การออกเสียง : bill of lading bill of lading [en]
 • การออกเสียง : barometric pressure barometric pressure [en]
 • การออกเสียง : hold out hold out [en]
 • การออกเสียง : nuclear power nuclear power [en]
 • การออกเสียง : Hoosier dandy Hoosier dandy [en]
 • การออกเสียง : revolutions per minute revolutions per minute [en]
 • การออกเสียง : situational analysis situational analysis [en]
 • การออกเสียง : get it get it [en]
 • การออกเสียง : knee on knee on [en]