หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

  • บันทึกการออกเสียง : trientine trientine [en] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : pateamine pateamine [en] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : ulipristal ulipristal [en] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Palifermin Palifermin [en] รอการออกเสียง