หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

 • การออกเสียง : iohimbina iohimbina [ca]
 • การออกเสียง : tiamazole tiamazole [ca]
 • การออกเสียง : fenoximetilpenicil·lina fenoximetilpenicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : salicilat salicilat [ca]
 • การออกเสียง : cloramfenicol cloramfenicol [ca]
 • การออกเสียง : acepromazine acepromazine [en]
 • การออกเสียง : indometacina indometacina [pt]
 • การออกเสียง : dantrolene dantrolene [en]
 • การออกเสียง : formaldehid formaldehid [ca]
 • การออกเสียง : gliquidona gliquidona [pt]
 • การออกเสียง : sisomicina sisomicina [ca]
 • การออกเสียง : toxicología toxicología [es]
 • การออกเสียง : pirogal·lol pirogal·lol [ca]
 • การออกเสียง : benzilpenicil·lina benzilpenicil·lina [ca]
 • การออกเสียง : àcid tranexàmic àcid tranexàmic [ca]
 • การออกเสียง : romiplostim romiplostim [en]
 • การออกเสียง : colestiramina colestiramina [pt]
 • การออกเสียง : lactulosa lactulosa [ca]
 • การออกเสียง : àcid aminocaproic àcid aminocaproic [ca]
 • การออกเสียง : fluocinolona fluocinolona [ca]
 • การออกเสียง : oxatomida oxatomida [ca]
 • การออกเสียง : antitètan antitètan [ca]
 • การออกเสียง : colecalciferol colecalciferol [ca]
 • การออกเสียง : toksykologia toksykologia [pl]
 • การออกเสียง : cetoprofèn cetoprofèn [ca]
 • การออกเสียง : acetaminofèn acetaminofèn [ca]
 • การออกเสียง : bumetanida bumetanida [pt]
 • การออกเสียง : vitamina D vitamina D [ca]
 • การออกเสียง : antibiyotiko antibiyotiko [tl]
 • การออกเสียง : heparina càlcica heparina càlcica [ca]
 • การออกเสียง : col·largol col·largol [ca]
 • การออกเสียง : nitrat de plata nitrat de plata [ca]
 • การออกเสียง : pizotilina pizotilina [ca]
 • การออกเสียง : prometazina prometazina [pt]
 • การออกเสียง : clonidina clonidina [pt]
 • การออกเสียง : levatiroxina levatiroxina [ca]
 • การออกเสียง : phosphatidylinositol phosphatidylinositol [en]
 • การออกเสียง : gasotransmitter gasotransmitter [en]
 • การออกเสียง : toksikologiya toksikologiya [az]
 • การออกเสียง : àcid nalidíxic àcid nalidíxic [ca]
 • การออกเสียง : pirimetamina pirimetamina [pt]
 • การออกเสียง : tretinoïna tretinoïna [ca]
 • การออกเสียง : àcid acètic àcid acètic [ca]
 • การออกเสียง : fenprocumona fenprocumona [ca]
 • การออกเสียง : triptan triptan [en]
 • การออกเสียง : tioxolona tioxolona [ca]
 • การออกเสียง : nitrat d'argent nitrat d'argent [ca]
 • การออกเสียง : tolmetina tolmetina [pt]
 • การออกเสียง : flumetasona flumetasona [ca]
 • การออกเสียง : dopa-L dopa-L [ca]
 • การออกเสียง : procaterol procaterol [pt]
 • การออกเสียง : Dexrazoxane Dexrazoxane [en]
 • การออกเสียง : teofil·lina teofil·lina [ca]
 • การออกเสียง : àcid salicílic àcid salicílic [ca]
 • การออกเสียง : gluconat de calci gluconat de calci [ca]
 • การออกเสียง : ekstrakt ekstrakt [pl]
 • การออกเสียง : folat folat [ca]
 • การออกเสียง : salsalat salsalat [ca]
 • การออกเสียง : colistina colistina [pt]
 • การออกเสียง : acetilsalicílic acetilsalicílic [ca]
 • การออกเสียง : warfarina warfarina [ca]
 • การออกเสียง : cefalotina cefalotina [pt]
 • การออกเสียง : penicil·lina G penicil·lina G [ca]
 • การออกเสียง : toxikologi toxikologi [sv]
 • การออกเสียง : cianocobalamina cianocobalamina [ca]
 • การออกเสียง : cefapirina cefapirina [ca]
 • การออกเสียง : argent col·loïdal argent col·loïdal [ca]
 • การออกเสียง : alum potàssic alum potàssic [ca]
 • การออกเสียง : sinecatechins sinecatechins [en]
 • การออกเสียง : cefradina cefradina [pt]
 • การออกเสียง : bromur d'ipratropi bromur d'ipratropi [ca]
 • การออกเสียง : sulfur de seleni sulfur de seleni [ca]
 • การออกเสียง : toksikologia toksikologia [fi]
 • การออกเสียง : carbamazepina carbamazepina [pt]
 • การออกเสียง : apomorphine apomorphine [en]
 • การออกเสียง : Pharmakovigilanz Pharmakovigilanz [de]
 • การออกเสียง : thimerosal thimerosal [en]
 • การออกเสียง : dextropropoxifè dextropropoxifè [ca]
 • การออกเสียง : amantadina amantadina [ca]
 • การออกเสียง : benzè benzè [ca]
 • การออกเสียง : fluorometalona fluorometalona [ca]
 • การออกเสียง : àcid cromoglícic àcid cromoglícic [ca]
 • การออกเสียง : terbutalina terbutalina [pt]
 • การออกเสียง : noretindrona noretindrona [ca]
 • การออกเสียง : econazole econazole [ca]
 • การออกเสียง : Edrophonium Edrophonium [en]
 • การออกเสียง : tioridazina tioridazina [pt]
 • การออกเสียง : pindolol pindolol [ca]
 • การออกเสียง : potàssica potàssica [ca]
 • การออกเสียง : metilprednisolona metilprednisolona [pt]
 • การออกเสียง : aloxipirina aloxipirina [ca]
 • การออกเสียง : sulfasalazina sulfasalazina [pt]
 • การออกเสียง : formol formol [es]
 • การออกเสียง : prazosina prazosina [pt]
 • การออกเสียง : Tetrabenazine Tetrabenazine [en]
 • การออกเสียง : orfenadrina orfenadrina [it]
 • การออกเสียง : clemizole clemizole [ca]
 • การออกเสียง : tetracyclines tetracyclines [en]
 • การออกเสียง : assayer assayer [en]
 • การออกเสียง : Pirenzepine Pirenzepine [en]