หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

  • การออกเสียง : Imipramine Imipramine [en]
  • การออกเสียง : phenobarbital phenobarbital [en]
  • การออกเสียง : oxcarbazepine oxcarbazepine [en]
  • การออกเสียง : assayer assayer [en]