หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

 • การออกเสียง : àcid làctic àcid làctic [ca]
 • การออกเสียง : al·lantoïna al·lantoïna [ca]
 • การออกเสียง : àcid tranexàmic àcid tranexàmic [ca]
 • การออกเสียง : alum potàssic alum potàssic [ca]
 • การออกเสียง : àcid nalidíxic àcid nalidíxic [ca]
 • การออกเสียง : al·lopurinol al·lopurinol [ca]
 • การออกเสียง : àcid tricloroacètic àcid tricloroacètic [ca]
 • การออกเสียง : valproat valproat [ca]
 • การออกเสียง : àcid nicotínic àcid nicotínic [ca]
 • การออกเสียง : albuterol albuterol [en]
 • การออกเสียง : àcid ursodesoxicòlic àcid ursodesoxicòlic [ca]
 • การออกเสียง : boricat boricat [ca]
 • การออกเสียง : àcid dipropilacètic àcid dipropilacètic [ca]
 • การออกเสียง : àcid aminobenzoic àcid aminobenzoic [ca]
 • การออกเสียง : acetilsalicilat acetilsalicilat [ca]
 • การออกเสียง : àcid fènic àcid fènic [ca]
 • การออกเสียง : àcid aminocaproic àcid aminocaproic [ca]
 • การออกเสียง : acetilsalicílic acetilsalicílic [ca]
 • การออกเสียง : àcid fòlic àcid fòlic [ca]
 • การออกเสียง : Acebutolol Acebutolol [de]
 • การออกเสียง : àcid ascòrbic àcid ascòrbic [ca]
 • การออกเสียง : acetobutolol acetobutolol [ca]
 • การออกเสียง : acenocumarol acenocumarol [ca]
 • การออกเสียง : àcid bòric àcid bòric [ca]
 • การออกเสียง : acetona acetona [ca]
 • การออกเสียง : acetaminofèn acetaminofèn [ca]
 • การออกเสียง : àcid cromoglícic àcid cromoglícic [ca]
 • การออกเสียง : àcid acètic àcid acètic [ca]
 • การออกเสียง : didanosine didanosine [en]
 • การออกเสียง : sodium stibogluconate sodium stibogluconate [en]
 • การออกเสียง : Quinolones Quinolones [en]
 • การออกเสียง : Amphotericin B Amphotericin B [en]
 • การออกเสียง : sulbactam sulbactam [pt]
 • การออกเสียง : atovaquone atovaquone [nl]
 • การออกเสียง : dapsone dapsone [en]
 • การออกเสียง : barbiturat barbiturat [de]
 • การออกเสียง : rifampin rifampin [en]
 • การออกเสียง : puromycin puromycin [en]
 • การออกเสียง : cycloheximide cycloheximide [en]
 • การออกเสียง : dimenhydrinate dimenhydrinate [en]
 • การออกเสียง : lomotil lomotil [en]
 • การออกเสียง : valproate valproate [en]
 • การออกเสียง : ergot ergot [en]
 • การออกเสียง : rhogam rhogam [en]
 • การออกเสียง : triptan triptan [en]
 • การออกเสียง : Dexrazoxane Dexrazoxane [en]
 • การออกเสียง : phosphatidylinositol phosphatidylinositol [en]
 • การออกเสียง : pharma pharma [en]
 • การออกเสียง : Cyclooxygenase Cyclooxygenase [de]
 • การออกเสียง : accutane accutane [en]
 • การออกเสียง : болеутоляющее болеутоляющее [ru]
 • การออกเสียง : propylthiouracil propylthiouracil [en]
 • การออกเสียง : fluoroquinolone fluoroquinolone [en]
 • การออกเสียง : naloxone naloxone [en]
 • การออกเสียง : Pharmakovigilanz Pharmakovigilanz [de]
 • การออกเสียง : anti-allergic anti-allergic [en]
 • การออกเสียง : toxikologi toxikologi [sv]
 • การออกเสียง : токсикология токсикология [tt]
 • การออกเสียง : τοξικολογία τοξικολογία [el]
 • การออกเสียง : toksikologia toksikologia [fi]
 • การออกเสียง : toxikologia toxikologia [eu]
 • การออกเสียง : toksikologi toksikologi [da]
 • การออกเสียง : toxikológia toxikológia [hu]
 • การออกเสียง : toksikologija toksikologija [sl]
 • การออกเสียง : toksikoloji toksikoloji [tr]
 • การออกเสียง : toksikologiya toksikologiya [az]
 • การออกเสียง : teratogenicità teratogenicità [it]
 • การออกเสียง : antibiyotiko antibiyotiko [tl]
 • การออกเสียง : антибиотик антибиотик [ru]
 • การออกเสียง : gasotransmitter gasotransmitter [en]
 • การออกเสียง : farmacologie farmacologie [nl]
 • การออกเสียง : Pharmakologie Pharmakologie [de]
 • การออกเสียง : farmacología farmacología [es]
 • การออกเสียง : farmakologia farmakologia [pl]
 • การออกเสียง : farmakologi farmakologi [sv]
 • การออกเสียง : toksykologia toksykologia [pl]
 • การออกเสียง : Toxikologie Toxikologie [de]
 • การออกเสียง : toxicologie toxicologie [ro]
 • การออกเสียง : toxicología toxicología [es]
 • การออกเสียง : toxicologia toxicologia [pt]
 • การออกเสียง : pharmacopée pharmacopée [fr]
 • การออกเสียง : farmakopé farmakopé [sv]
 • การออกเสียง : farmacopee farmacopee [nl]
 • การออกเสียง : farmakopea farmakopea [fi]
 • การออกเสียง : gyógyszerkönyv gyógyszerkönyv [hu]
 • การออกเสียง : farmacopea farmacopea [it]
 • การออกเสียง : farmakopeja farmakopeja [sl]
 • การออกเสียง : ekstrakt ekstrakt [pl]
 • การออกเสียง : alkoholatura alkoholatura [pl]
 • การออกเสียง : maceracja maceracja [pl]
 • การออกเสียง : chemioterapico chemioterapico [it]
 • การออกเสียง : farmacologia farmacologia [it]
 • การออกเสียง : carminative carminative [en]
 • การออกเสียง : ataractic ataractic [en]
 • การออกเสียง : ornithine ornithine [en]
 • การออกเสียง : Ondansetron Ondansetron [en]
 • การออกเสียง : gentamicin gentamicin [en]
 • การออกเสียง : nystatin nystatin [en]
 • การออกเสียง : metoclopramide metoclopramide [en]
 • การออกเสียง : Imipramine Imipramine [en]