หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

 • การออกเสียง : Buprenorphin Buprenorphin [de]
 • การออกเสียง : Defektur Defektur [de]
 • การออกเสียง : estradiol estradiol [pt]
 • การออกเสียง : papain papain [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : Cetylpyridinium Cetylpyridinium [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : apomorphine apomorphine [en]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : dechallenge dechallenge [en]
 • การออกเสียง : ciprofloxacine ciprofloxacine [fr]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : rifampicina rifampicina [pt]
 • การออกเสียง : Sympathoplegics Sympathoplegics [en]
 • การออกเสียง : Pirenzepine Pirenzepine [en]
 • การออกเสียง : فارمیکولوجی فارمیکولوجی [ur]
 • การออกเสียง : Edrophonium Edrophonium [en]
 • การออกเสียง : hippuristanol hippuristanol [en]
 • การออกเสียง : podofilox podofilox [pt]
 • การออกเสียง : sinecatechins sinecatechins [en]
 • การออกเสียง : Tiopronin Tiopronin [en]
 • การออกเสียง : troche troche [en]
 • การออกเสียง : antibiogram antibiogram [en]
 • การออกเสียง : antipseudomonal antipseudomonal [en]
 • การออกเสียง : diphenylalkylamine diphenylalkylamine [en]
 • การออกเสียง : dihydropyridines dihydropyridines [en]
 • การออกเสียง : sennoside sennoside [en]
 • การออกเสียง : anorexiants anorexiants [en]
 • การออกเสียง : anorexiant anorexiant [en]
 • การออกเสียง : parasympatholytic parasympatholytic [en]
 • การออกเสียง : pharmacology pharmacology [en]
 • การออกเสียง : glycosides glycosides [en]
 • การออกเสียง : benzothiazepine benzothiazepine [en]
 • การออกเสียง : Aprepitant Aprepitant [en]
 • การออกเสียง : Granisetron Granisetron [en]
 • การออกเสียง : Aciclovir Aciclovir [de]
 • การออกเสียง : sulfinpyrazone sulfinpyrazone [en]
 • การออกเสียง : Pyridium Pyridium [en]
 • การออกเสียง : assay assay [kw]
 • การออกเสียง : caffeine caffeine [en]
 • การออกเสียง : Tetrabenazine Tetrabenazine [en]
 • การออกเสียง : tolvaptan tolvaptan [en]
 • การออกเสียง : Anakinra Anakinra [de]
 • การออกเสียง : piroxicam piroxicam [pt]
 • การออกเสียง : bisoprolol bisoprolol [pt]
 • การออกเสียง : thimerosal thimerosal [en]
 • การออกเสียง : indomethacin indomethacin [en]
 • การออกเสียง : nitazoxanide nitazoxanide [en]
 • การออกเสียง : epoetin epoetin [en]
 • การออกเสียง : nootropics nootropics [en]
 • การออกเสียง : Tretinoin Tretinoin [de]
 • การออกเสียง : actinomycin actinomycin [en]
 • การออกเสียง : Fidaxomicin Fidaxomicin [en]
 • การออกเสียง : tizanidine tizanidine [en]
 • การออกเสียง : dantrolene dantrolene [en]
 • การออกเสียง : salbutamol salbutamol [en]
 • การออกเสียง : amitriptyline amitriptyline [en]
 • การออกเสียง : cineol cineol [en]
 • การออกเสียง : excipient excipient [en]
 • การออกเสียง : hidro-alcohòlic hidro-alcohòlic [ca]
 • การออกเสียง : òxid de zinc òxid de zinc [ca]
 • การออกเสียง : tumenol tumenol [ca]
 • การออกเสียง : valproat sòdic valproat sòdic [ca]
 • การออกเสียง : vincamina vincamina [pt]
 • การออกเสียง : vitamina D vitamina D [ca]
 • การออกเสียง : warfarina warfarina [ca]
 • การออกเสียง : xipamida xipamida [pt]
 • การออกเสียง : tiamina tiamina [pt]
 • การออกเสียง : tinidazole tinidazole [ca]
 • การออกเสียง : tioridazina tioridazina [pt]
 • การออกเสียง : tioxolona tioxolona [ca]
 • การออกเสียง : tiroglobulina tiroglobulina [ca]
 • การออกเสียง : tiroxina tiroxina [it]
 • การออกเสียง : tobramicina tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : tocoferol tocoferol [pt]
 • การออกเสียง : tolbutamida tolbutamida [pt]
 • การออกเสียง : tolmetina tolmetina [pt]
 • การออกเสียง : tolnaftat tolnaftat [ca]
 • การออกเสียง : tretinoïna tretinoïna [ca]
 • การออกเสียง : triamcinolona triamcinolona [ca]
 • การออกเสียง : triamterè triamterè [ca]
 • การออกเสียง : trifluoperazina trifluoperazina [ca]
 • การออกเสียง : trihexifenidil trihexifenidil [ca]
 • การออกเสียง : trimipramina trimipramina [pt]
 • การออกเสียง : trinitroglicerina trinitroglicerina [ca]
 • การออกเสียง : triprolidina triprolidina [pt]
 • การออกเสียง : metimazole metimazole [ca]
 • การออกเสียง : prazosina prazosina [pt]
 • การออกเสียง : prednilidè prednilidè [ca]
 • การออกเสียง : prednisolona prednisolona [pt]
 • การออกเสียง : prednisona prednisona [ca]
 • การออกเสียง : Probenecida Probenecida [pt]
 • การออกเสียง : procaterol procaterol [pt]
 • การออกเสียง : prociclidina prociclidina [pt]
 • การออกเสียง : progesterona progesterona [es]
 • การออกเสียง : prometazina prometazina [pt]
 • การออกเสียง : propantelina propantelina [ca]
 • การออกเสียง : propiltiouracil propiltiouracil [ca]
 • การออกเสียง : quinidina quinidina [pt]
 • การออกเสียง : ranitidina ranitidina [pt]
 • การออกเสียง : resorcinol resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : salazosulfapiridina salazosulfapiridina [ca]