• การออกเสียงคำว่า Sympathoplegics Sympathoplegics [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pirenzepine Pirenzepine [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فارمیکولوجی فارمیکولوجی [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Edrophonium Edrophonium [en]
 • การออกเสียงคำว่า hippuristanol hippuristanol [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pateamine pateamine [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Palifermin Palifermin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า podofilox podofilox [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sinecatechins sinecatechins [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tiopronin Tiopronin [en]
 • การออกเสียงคำว่า troche troche [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า antibiograms antibiograms [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า antibiogram antibiogram [en]
 • การออกเสียงคำว่า antipseudomonal antipseudomonal [en]
 • การออกเสียงคำว่า diphenylalkylamine diphenylalkylamine [en]
 • การออกเสียงคำว่า dihydropyridines dihydropyridines [en]
 • การออกเสียงคำว่า sennoside sennoside [en]
 • การออกเสียงคำว่า anorexiants anorexiants [en]
 • การออกเสียงคำว่า anorexiant anorexiant [en]
 • การออกเสียงคำว่า parasympatholytic parasympatholytic [en]
 • การออกเสียงคำว่า pharmacology pharmacology [en]
 • การออกเสียงคำว่า glycosides glycosides [en]
 • การออกเสียงคำว่า benzothiazepine benzothiazepine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aprepitant Aprepitant [en]
 • การออกเสียงคำว่า Granisetron Granisetron [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aciclovir Aciclovir [de]
 • การออกเสียงคำว่า sulfinpyrazone sulfinpyrazone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pyridium Pyridium [en]
 • การออกเสียงคำว่า assay assay [en]
 • การออกเสียงคำว่า caffeine caffeine [en]