หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

 • การออกเสียง : caffeine caffeine [en]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : diphenhydramine diphenhydramine [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina [es]
 • การออกเสียง : cycloheximide cycloheximide [en]
 • การออกเสียง : ergot ergot [en]
 • การออกเสียง : rifampin rifampin [en]
 • การออกเสียง : hydrocortisone hydrocortisone [en]
 • การออกเสียง : metoclopramide metoclopramide [en]
 • การออกเสียง : aspirina aspirina [it]
 • การออกเสียง : metoprolol metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : metronidazole metronidazole [en]
 • การออกเสียง : amitriptyline amitriptyline [en]
 • การออกเสียง : colina colina [es]
 • การออกเสียง : farmakologia farmakologia [pl]
 • การออกเสียง : Tretinoin Tretinoin [de]
 • การออกเสียง : chlorpheniramine chlorpheniramine [en]
 • การออกเสียง : nystatin nystatin [en]
 • การออกเสียง : Aciclovir Aciclovir [de]
 • การออกเสียง : assay assay [kw]
 • การออกเสียง : anti-allergic anti-allergic [en]
 • การออกเสียง : acetona acetona [ca]
 • การออกเสียง : lorazepam lorazepam [en]
 • การออกเสียง : indomethacin indomethacin [en]
 • การออกเสียง : Testosterona Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : clonazepam clonazepam [en]
 • การออกเสียง : fentanyl fentanyl [en]
 • การออกเสียง : pharma pharma [en]
 • การออกเสียง : pharmacology pharmacology [en]
 • การออกเสียง : dimenhydrinate dimenhydrinate [en]
 • การออกเสียง : bisoprolol bisoprolol [pt]
 • การออกเสียง : fenol fenol [pt]
 • การออกเสียง : fluorouracil fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : fluoroquinolone fluoroquinolone [en]
 • การออกเสียง : Betadine Betadine [en]
 • การออกเสียง : toxicologie toxicologie [ro]
 • การออกเสียง : minoxidil minoxidil [pt]
 • การออกเสียง : pharmacopeia pharmacopeia [en]
 • การออกเสียง : estradiol estradiol [pt]
 • การออกเสียง : Ondansetron Ondansetron [en]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : cefadroxil cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : iode iode [fr]
 • การออกเสียง : gentamicina gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : антибиотик антибиотик [ru]
 • การออกเสียง : buprenorfina buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : clindamicina clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : farmacopea farmacopea [it]
 • การออกเสียง : insulina insulina [pt]
 • การออกเสียง : cloroform cloroform [ro]
 • การออกเสียง : pharmacopée pharmacopée [fr]
 • การออกเสียง : clomipramina clomipramina [pt]
 • การออกเสียง : токсикология токсикология [tt]
 • การออกเสียง : piperazina piperazina [it]
 • การออกเสียง : tolbutamida tolbutamida [pt]
 • การออกเสียง : Cortisona Cortisona [es]
 • การออกเสียง : dipirona dipirona [pt]
 • การออกเสียง : etinilestradiol etinilestradiol [pt]
 • การออกเสียง : gentamicin gentamicin [en]
 • การออกเสียง : cefaclor cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : atenolol atenolol [en]
 • การออกเสียง : metionina metionina [pt]
 • การออกเสียง : farmakologi farmakologi [sv]
 • การออกเสียง : Cyclooxygenase Cyclooxygenase [en]
 • การออกเสียง : Toxikologie Toxikologie [de]
 • การออกเสียง : atropina atropina [pt]
 • การออกเสียง : epinefrina epinefrina [pt]
 • การออกเสียง : naloxone naloxone [en]
 • การออกเสียง : excipient excipient [en]
 • การออกเสียง : amoxycillin amoxycillin [en]
 • การออกเสียง : albuterol albuterol [en]
 • การออกเสียง : griseofulvina griseofulvina [pt]
 • การออกเสียง : Indapamida Indapamida [pt]
 • การออกเสียง : Mogamulizumab Mogamulizumab [en]
 • การออกเสียง : salbutamol salbutamol [en]
 • การออกเสียง : toxikológia toxikológia [hu]
 • การออกเสียง : Acebutolol Acebutolol [de]
 • การออกเสียง : oxcarbazepine oxcarbazepine [en]
 • การออกเสียง : accutane accutane [en]
 • การออกเสียง : tobramicina tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : benzhexol benzhexol [en]
 • การออกเสียง : progesterona progesterona [es]
 • การออกเสียง : resorcinol resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : farmacologia farmacologia [it]
 • การออกเสียง : metildopa metildopa [pt]
 • การออกเสียง : triprolidina triprolidina [pt]
 • การออกเสียง : doxepina doxepina [pt]
 • การออกเสียง : glipizida glipizida [pt]
 • การออกเสียง : cloroquina cloroquina [pt]
 • การออกเสียง : metoclopramida metoclopramida [ca]
 • การออกเสียง : vincamina vincamina [pt]
 • การออกเสียง : furosemida furosemida [pt]
 • การออกเสียง : valproate valproate [en]
 • การออกเสียง : colestipol colestipol [en]