หมวดหมู่:

pharmacology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacology

 • การออกเสียง : caffeine
  caffeine [en]
 • การออกเสียง : paracetamol
  paracetamol [en]
 • การออกเสียง : diphenhydramine
  diphenhydramine [en]
 • การออกเสียง : diclofenac
  diclofenac [en]
 • การออกเสียง : talc
  talc [en]
 • การออกเสียง : adrenalina
  adrenalina [es]
 • การออกเสียง : cycloheximide
  cycloheximide [en]
 • การออกเสียง : ergot
  ergot [en]
 • การออกเสียง : metoclopramide
  metoclopramide [en]
 • การออกเสียง : hydrocortisone
  hydrocortisone [en]
 • การออกเสียง : diltiazem
  diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : rifampin
  rifampin [en]
 • การออกเสียง : chlorpheniramine
  chlorpheniramine [en]
 • การออกเสียง : metoprolol
  metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : propranolol
  propranolol [en]
 • การออกเสียง : metronidazole
  metronidazole [en]
 • การออกเสียง : diazepam
  diazepam [en]
 • การออกเสียง : aspirina
  aspirina [it]
 • การออกเสียง : amitriptyline
  amitriptyline [en]
 • การออกเสียง : Aciclovir
  Aciclovir [de]
 • การออกเสียง : Ondansetron
  Ondansetron [en]
 • การออกเสียง : Tretinoin
  Tretinoin [de]
 • การออกเสียง : colina
  colina [es]
 • การออกเสียง : nystatin
  nystatin [en]
 • การออกเสียง : assay
  assay [kw]
 • การออกเสียง : farmakologia
  farmakologia [pl]
 • การออกเสียง : fentanyl
  fentanyl [en]
 • การออกเสียง : clonazepam
  clonazepam [en]
 • การออกเสียง : lorazepam
  lorazepam [en]
 • การออกเสียง : anti-allergic
  anti-allergic [en]
 • การออกเสียง : indomethacin
  indomethacin [en]
 • การออกเสียง : acetona
  acetona [ca]
 • การออกเสียง : Betadine
  Betadine [en]
 • การออกเสียง : dimenhydrinate
  dimenhydrinate [en]
 • การออกเสียง : pharmacology
  pharmacology [en]
 • การออกเสียง : Testosterona
  Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : pharma
  pharma [en]
 • การออกเสียง : fluorouracil
  fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel
  Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : fluoroquinolone
  fluoroquinolone [en]
 • การออกเสียง : minoxidil
  minoxidil [pt]
 • การออกเสียง : estradiol
  estradiol [pt]
 • การออกเสียง : Disulfiram
  Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : fenol
  fenol [pt]
 • การออกเสียง : atenolol
  atenolol [en]
 • การออกเสียง : pharmacopeia
  pharmacopeia [en]
 • การออกเสียง : toxicologie
  toxicologie [ro]
 • การออกเสียง : salbutamol
  salbutamol [en]
 • การออกเสียง : cefadroxil
  cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : iode
  iode [fr]
 • การออกเสียง : Cyclooxygenase
  Cyclooxygenase [en]
 • การออกเสียง : gentamicina
  gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : антибиотик
  антибиотик [ru]
 • การออกเสียง : farmacopea
  farmacopea [it]
 • การออกเสียง : benzhexol
  benzhexol [en]
 • การออกเสียง : insulina
  insulina [pt]
 • การออกเสียง : buprenorfina
  buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : clindamicina
  clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : gentamicin
  gentamicin [en]
 • การออกเสียง : naloxone
  naloxone [en]
 • การออกเสียง : cloroform
  cloroform [ro]
 • การออกเสียง : pharmacopée
  pharmacopée [fr]
 • การออกเสียง : clomipramina
  clomipramina [pt]
 • การออกเสียง : cefaclor
  cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : piperazina
  piperazina [it]
 • การออกเสียง : etinilestradiol
  etinilestradiol [pt]
 • การออกเสียง : tolbutamida
  tolbutamida [pt]
 • การออกเสียง : Cortisona
  Cortisona [es]
 • การออกเสียง : dipirona
  dipirona [pt]
 • การออกเสียง : excipient
  excipient [en]
 • การออกเสียง : Mogamulizumab
  Mogamulizumab [en]
 • การออกเสียง : metionina
  metionina [pt]
 • การออกเสียง : farmakologi
  farmakologi [sv]
 • การออกเสียง : albuterol
  albuterol [en]
 • การออกเสียง : epinefrina
  epinefrina [pt]
 • การออกเสียง : accutane
  accutane [en]
 • การออกเสียง : amoxycillin
  amoxycillin [en]
 • การออกเสียง : atropina
  atropina [pt]
 • การออกเสียง : Toxikologie
  Toxikologie [de]
 • การออกเสียง : oxcarbazepine
  oxcarbazepine [en]
 • การออกเสียง : valproate
  valproate [en]
 • การออกเสียง : piroxicam
  piroxicam [pt]
 • การออกเสียง : mebendazole
  mebendazole [en]
 • การออกเสียง : dexamethasone
  dexamethasone [en]
 • การออกเสียง : Acebutolol
  Acebutolol [de]
 • การออกเสียง : Amphotericin B
  Amphotericin B [en]
 • การออกเสียง : griseofulvina
  griseofulvina [pt]
 • การออกเสียง : Indapamida
  Indapamida [pt]
 • การออกเสียง : toxikológia
  toxikológia [hu]
 • การออกเสียง : bisoprolol
  bisoprolol [pt]
 • การออกเสียง : tobramicina
  tobramicina [pt]
 • การออกเสียง : phenobarbital
  phenobarbital [en]
 • การออกเสียง : resorcinol
  resorcinol [pt]
 • การออกเสียง : progesterona
  progesterona [es]
 • การออกเสียง : metildopa
  metildopa [pt]
 • การออกเสียง : propylthiouracil
  propylthiouracil [en]
 • การออกเสียง : farmacologia
  farmacologia [it]
 • การออกเสียง : piracetam
  piracetam [en]
 • การออกเสียง : doxepina
  doxepina [pt]
 • การออกเสียง : triprolidina
  triprolidina [pt]