หมวดหมู่:

Personalpronomen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPersonalpronomen

  • การออกเสียง : ich ich [de]
  • การออกเสียง : hen hen [en]