หมวดหมู่:

personal pronouns

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpersonal pronouns

 • การออกเสียง : her her [en]
 • การออกเสียง : ich ich [de]
 • การออกเสียง : him him [en]
 • การออกเสียง : them them [en]
 • การออกเสียง : 俺 [ja]
 • การออกเสียง : 俺様 俺様 [ja]
 • การออกเสียง : chúng ta chúng ta [vi]
 • การออกเสียง : các ông các ông [vi]
 • การออกเสียง : сен сен [kk]
 • การออกเสียง : أنتِ أنتِ [ar]
 • การออกเสียง : Innaga Innaga [so]
 • การออกเสียง : các bà các bà [vi]
 • การออกเสียง : các cô các cô [vi]
 • การออกเสียง : nhw nhw [cy]
 • การออกเสียง : các cổ các cổ [vi]
 • การออกเสียง : chúng chúng [vi]
 • การออกเสียง : おら おら [ja]
 • การออกเสียง : Aniga Aniga [so]
 • การออกเสียง : chúng nó chúng nó [vi]
 • การออกเสียง : chúng tôi chúng tôi [vi]
 • การออกเสียง : annaga annaga [so]
 • การออกเสียง : chúng mình chúng mình [vi]
 • การออกเสียง : Adiga Adiga [so]
 • การออกเสียง : Isaga Isaga [so]
 • การออกเสียง : おいら おいら [ja]
 • การออกเสียง : mình mình [vi]
 • การออกเสียง : Gouz mwngz Gouz mwngz [za]
 • การออกเสียง : các chị các chị [vi]
 • การออกเสียง : các anh các anh [vi]