หมวดหมู่:

Personaggi citati nella Divina Commedia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPersonaggi citati nella Divina Commedia

 • การออกเสียง : Ruth Ruth [en]
 • การออกเสียง : Penelope Penelope [it]
 • การออกเสียง : Rebecca Rebecca [en]
 • การออกเสียง : muse muse [en]
 • การออกเสียง : nimrod nimrod [en]
 • การออกเสียง : Cornelia Cornelia [it]
 • การออกเสียง : Attila Attila [hu]
 • การออกเสียง : Epicuro Epicuro [pt]
 • การออกเสียง : Diomede Diomede [it]
 • การออกเสียง : Semele Semele [it]
 • การออกเสียง : Giacobbe Giacobbe [it]
 • การออกเสียง : Telemaco Telemaco [it]
 • การออกเสียง : Teseo Teseo [it]
 • การออกเสียง : Abele Abele [it]
 • การออกเสียง : Persefone Persefone [it]
 • การออกเสียง : caco caco [it]
 • การออกเสียง : Traiano Traiano [it]
 • การออกเสียง : Ecuba Ecuba [it]
 • การออกเสียง : Piccarda Donati Piccarda Donati [it]
 • การออกเสียง : Rodolfo I Rodolfo I [it]
 • การออกเสียง : Beatrice Portinari Beatrice Portinari [it]
 • การออกเสียง : Eraclito di Efeso Eraclito di Efeso [it]
 • การออกเสียง : Francesco d'Assisi Francesco d'Assisi [it]
 • การออกเสียง : Ponzio Pilato Ponzio Pilato [it]
 • การออกเสียง : Arnaut Daniel Arnaut Daniel [fr]
 • การออกเสียง : Pia de' Tolomei Pia de' Tolomei [it]
 • การออกเสียง : Deianira Deianira [grc]
 • การออกเสียง : galeno galeno [es]
 • การออกเสียง : Giano Della Bella Giano Della Bella [it]
 • การออกเสียง : Nino re degli Assiri Nino re degli Assiri [it]
 • การออกเสียง : Orfeo Orfeo [it]
 • การออกเสียง : Carlo Martello Carlo Martello [it]
 • การออกเสียง : Pier Damiani Pier Damiani [it]
 • การออกเสียง : Enea Enea [it]
 • การออกเสียง : Eurialo e Niso Eurialo e Niso [it]
 • การออกเสียง : Giraut de Bornelh Giraut de Bornelh [fr]
 • การออกเสียง : Nesso Nesso [it]
 • การออกเสียง : Raimondo Berengario V Raimondo Berengario V [it]
 • การออกเสียง : Anna e Gioacchino Anna e Gioacchino [it]
 • การออกเสียง : Cecilio Stazio Cecilio Stazio [it]
 • การออกเสียง : Venedico Caccianemico Venedico Caccianemico [it]
 • การออกเสียง : Lucio Anneo Seneca Lucio Anneo Seneca [it]
 • การออกเสียง : Papa Anastasio II Papa Anastasio II [it]
 • การออกเสียง : Peleo Peleo [it]
 • การออกเสียง : Publio Virgilio Marone Publio Virgilio Marone [it]
 • การออกเสียง : Canis lupus Canis lupus [it]
 • การออกเสียง : Scrovegni Scrovegni [it]
 • การออกเสียง : taide taide [fi]
 • การออกเสียง : Annibale Annibale [it]
 • การออกเสียง : Neottolemo Neottolemo [it]
 • การออกเสียง : minotauro minotauro [pt]
 • การออกเสียง : Obizzo II d'Este Obizzo II d'Este [it]
 • การออกเสียง : Argia Argia [it]
 • การออกเสียง : Deidamia Deidamia [it]
 • การออกเสียง : Bocca degli Abati Bocca degli Abati [it]
 • การออกเสียง : Tideo Tideo [it]
 • การออกเสียง : Caronte Caronte [it]
 • การออกเสียง : Antioco IV Antioco IV [it]
 • การออกเสียง : Saladino Saladino [it]
 • การออกเสียง : Eliseo Eliseo [it]
 • การออกเสียง : Agnello Brunelleschi Agnello Brunelleschi [it]
 • การออกเสียง : Empedocle Empedocle [it]
 • การออกเสียง : Cinira e Mirra Cinira e Mirra [it]
 • การออกเสียง : Noè Noè [it]
 • การออกเสียง : Lucifero Lucifero [it]
 • การออกเสียง : Anchise Anchise [it]
 • การออกเสียง : Cerbero Cerbero [it]
 • การออกเสียง : Cacciaguida Cacciaguida [it]
 • การออกเสียง : Flegias Flegias [it]
 • การออกเสียง : Guglielmo Borsiere Guglielmo Borsiere [it]
 • การออกเสียง : Anselmo della Gherardesca Anselmo della Gherardesca [it]
 • การออกเสียง : Dioscoride Dioscoride [it]
 • การออกเสียง : Sismondi Sismondi [it]
 • การออกเสียง : Cadmo Cadmo [it]
 • การออกเสียง : Jacopo Rusticucci Jacopo Rusticucci [it]
 • การออกเสียง : Chirone Chirone [it]
 • การออกเสียง : Eteocle Eteocle [it]
 • การออกเสียง : Tifone Tifone [it]
 • การออกเสียง : Giovanni apostolo ed evangelista Giovanni apostolo ed evangelista [it]
 • การออกเสียง : Bonaventura da Bagnoregio Bonaventura da Bagnoregio [it]
 • การออกเสียง : Bertran de Born Bertran de Born [fr]
 • การออกเสียง : Anteo Anteo [it]
 • การออกเสียง : Tiresia Tiresia [it]
 • การออกเสียง : Agostino d'Ippona Agostino d'Ippona [it]
 • การออกเสียง : Lucio Giunio Bruto Lucio Giunio Bruto [it]
 • การออกเสียง : Buoso da Duera Buoso da Duera [it]
 • การออกเสียง : Mosca dei Lamberti Mosca dei Lamberti [it]
 • การออกเสียง : Guido da Montefeltro Guido da Montefeltro [it]
 • การออกเสียง : Pentesilea Pentesilea [it]
 • การออกเสียง : Ugolino della Gherardesca Ugolino della Gherardesca [it]
 • การออกเสียง : Alessio Interminelli Alessio Interminelli [it]
 • การออกเสียง : Dedalo Dedalo [it]
 • การออกเสียง : Gaia da Camino Gaia da Camino [it]
 • การออกเสียง : Marco Anneo Lucano Marco Anneo Lucano [it]
 • การออกเสียง : Manfredi di Sicilia Manfredi di Sicilia [it]
 • การออกเสียง : Angiolello da Carignano Angiolello da Carignano [it]
 • การออกเสียง : Elettra Elettra [it]
 • การออกเสียง : Bernardo di Chiaravalle Bernardo di Chiaravalle [it]
 • การออกเสียง : Assalonne Assalonne [it]
 • การออกเสียง : Romeo di Villanova Romeo di Villanova [it]