หมวดหมู่:

person in Korean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงperson in Korean

  • การออกเสียง : 사람
    사람 [ko]
  • การออกเสียง : 여민정
    여민정 [ko]