หมวดหมู่:

perioodilisustabel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงperioodilisustabel

 • การออกเสียง : Saturn Saturn [en]
 • การออกเสียง : Tina Tina [es]
 • การออกเสียง : fosfor fosfor [tt]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : fluor fluor [da]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : hafnium hafnium [en]
 • การออกเสียง : antimon antimon [de]
 • การออกเสียง : boor boor [en]
 • การออกเสียง : nikkel nikkel [nl]
 • การออกเสียง : maa maa [fi]
 • การออกเสียง : vask vask [nn]
 • การออกเสียง : Jood Jood [nl]
 • การออกเสียง : uraan uraan [nl]
 • การออกเสียง : tallium tallium [nl]
 • การออกเสียง : kuld kuld [et]
 • การออกเสียง : vismut vismut [sv]
 • การออกเสียง : mangaan mangaan [nl]
 • การออกเสียง : tsink tsink [et]
 • การออกเสียง : alumiinium alumiinium [et]
 • การออกเสียง : kloor kloor [et]
 • การออกเสียง : Marss Marss [lv]
 • การออกเสียง : plaatina plaatina [et]
 • การออกเสียง : radoon radoon [et]
 • การออกเสียง : raadium raadium [et]
 • การออกเสียง : liitium liitium [et]
 • การออกเสียง : argoon argoon [et]
 • การออกเสียง : seleen seleen [et]
 • การออกเสียง : tseesium tseesium [et]
 • การออกเสียง : ütrium ütrium [et]
 • การออกเสียง : lantaan lantaan [nl]
 • การออกเสียง : rubiidium rubiidium [et]
 • การออกเสียง : tsirkoonium tsirkoonium [et]
 • การออกเสียง : kaalium kaalium [et]
 • การออกเสียง : hapnik hapnik [et]
 • การออกเสียง : naatrium naatrium [et]
 • การออกเสียง : tantaal tantaal [nl]
 • การออกเสียง : astaat astaat [nl]
 • การออกเสียง : väävel väävel [et]
 • การออกเสียง : baarium baarium [et]
 • การออกเสียง : nioobium nioobium [et]
 • การออกเสียง : neoon neoon [et]
 • การออกเสียง : poloonium poloonium [et]
 • การออกเสียง : magneesium magneesium [et]
 • การออกเสียง : Veenus Veenus [et]
 • การออกเสียง : berüllium berüllium [et]
 • การออกเสียง : telluur telluur [nl]
 • การออกเสียง : ksenoon ksenoon [et]
 • การออกเสียง : krüptoon krüptoon [et]
 • การออกเสียง : strontsium strontsium [et]
 • การออกเสียง : pallaadium pallaadium [et]
 • การออกเสียง : raud raud [et]
 • การออกเสียง : vesinik vesinik [et]
 • การออกเสียง : elavhõbe elavhõbe [et]
 • การออกเสียง : süsinik süsinik [et]
 • การออกเสียง : plii plii [et]
 • การออกเสียง : kaadmium kaadmium [et]
 • การออกเสียง : räni räni [et]
 • การออกเสียง : koobalt koobalt [et]
 • การออกเสียง : lämmastik lämmastik [et]
 • การออกเสียง : Pluuto Pluuto [et]
 • การออกเสียง : heelium heelium [et]
 • การออกเสียง : germaanium germaanium [et]
 • การออกเสียง : reenium reenium [et]
 • การออกเสียง : tseerium tseerium [et]
 • การออกเสียง : frantsium frantsium [et]
 • การออกเสียง : kaltsium kaltsium [et]
 • การออกเสียง : Merkuur Merkuur [et]
 • การออกเสียง : euroopium euroopium [et]