หมวดหมู่:

pedestrians

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpedestrians

  • การออกเสียง : 行人
    行人 [zh]