หมวดหมู่:

Pays des Kurdes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPays des Kurdes

  • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
  • การออกเสียง : Tonga Tonga [ind]
  • การออกเสียง : Zambie Zambie [cs]
  • การออกเสียง : São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe [pt]
  • การออกเสียง : Swaziland Swaziland [en]
  • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]