หมวดหมู่:

patron

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpatron

  • การออกเสียง : بہی خواہ بہی خواہ [ur]
  • การออกเสียง : Charles Jennens Charles Jennens [en]
  • การออกเสียง : Aesclepius Aesclepius [en]
  • การออกเสียง : Μαικήνας Μαικήνας [el]
  • การออกเสียง : patronować patronować [pl]
  • การออกเสียง : St George St George [en]
  • การออกเสียง : Verwaayen Verwaayen [fr]