หมวดหมู่:

patriotismo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpatriotismo

  • การออกเสียง : España
    España [es]
  • การออกเสียง : Chovinista
    Chovinista [pt]
  • การออกเสียง : chauvinista
    chauvinista [pt]