หมวดหมู่:

Passato remoto 3° persona singolare del verbo accorrere

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPassato remoto 3° persona singolare del verbo accorrere

  • การออกเสียง : accorse accorse [it]