หมวดหมู่:

passato remoto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpassato remoto

 • การออกเสียง : morse morse [en]
 • การออกเสียง : credesti credesti [it]
 • การออกเสียง : dominó dominó [es]
 • การออกเสียง : penetró penetró [es]
 • การออกเสียง : cucì cucì [it]
 • การออกเสียง : sedette sedette [it]
 • การออกเสียง : rannicchiarono rannicchiarono [it]
 • การออกเสียง : proseguì proseguì [it]
 • การออกเสียง : comincerebbero comincerebbero [it]
 • การออกเสียง : mendicò mendicò [it]
 • การออกเสียง : segnalò segnalò [it]
 • การออกเสียง : camminai camminai [it]
 • การออกเสียง : giacqui giacqui [it]
 • การออกเสียง : intraprese intraprese [it]
 • การออกเสียง : cambiarono cambiarono [it]
 • การออกเสียง : determinò determinò [it]
 • การออกเสียง : tacquero tacquero [it]
 • การออกเสียง : scosse scosse [it]
 • การออกเสียง : svanì svanì [it]
 • การออกเสียง : dettero dettero [it]
 • การออกเสียง : abbandonò abbandonò [it]
 • การออกเสียง : alzai alzai [it]
 • การออกเสียง : domandò domandò [it]
 • การออกเสียง : portai portai [it]
 • การออกเสียง : si emozionò si emozionò [it]
 • การออกเสียง : cocesti cocesti [it]
 • การออกเสียง : arrotolò arrotolò [it]
 • การออกเสียง : appurarono appurarono [it]
 • การออกเสียง : sdraiai sdraiai [it]
 • การออกเสียง : addizionai addizionai [it]