หมวดหมู่:

Passé composé

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPassé composé