หมวดหมู่:

partacka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpartacka

  • การออกเสียง : spartaczyć spartaczyć [pl]